Zprávy

Galerie kritiků představuje prostřednictvím výstavy nazvané Tušová malba dnes díla čtyř soudobých českých umělců společně s díly čestných hostů, jimiž jsou Zdeněk Sklenář (in memoriam) a čtyři umělkyně, které pocházejí z Japonska a jsou členkami Sdružení kaligrafie HATAI. Společným pojítkem mezi nimi je jejich aktivní tvůrčí zájem o kaligrafickou tvorbu a asijskou tušovou malbu. Výstava potrvá do 1. srpna 2021.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli otevřelo letos v květnu výstavu na počest 90. výročí vydání stěžejního díla české knižní kultury 20. století – Váchalovy knihy Šumava umírající a romantická. Jádrem komorní expozice, nazvané skrovně Recyklace, je soubor koláží Oldřicha Hamery, vytvořených z makulatur reprintu Šumavy, který vyšel v roce 2008. Výstavu v Portmoneu je možné navštívit až do 29. května 2022.

Galerie Millennium představila skupinovou výstavu nazvanou Hmyz, zahrnující tvorbu přibližně třicítky různých výtvarníků, kteří reprezentují výběr napříč generacemi. Hlavním tématem výstavy, jak už sám její název napovídá, jsou zástupci říše hmyzu a jejich reflexe ve výtvarném umění. Výstava zahrnuje malby, grafiky, ale i díla sochařská. Otevřena veřejnosti bude až do 27. srpna.

Dílo Lenky Vilhelmové charakterizuje ustavičné a zaujaté hledání výtvarné formy a neúnavné experimentování s metodou i materiálem. Pod názvem Plující ostrovy představuje Galerie Morzin ve Vrchlabí výběr z malířské tvorby této všestranné umělkyně z posledních let. Výstavu je možné navštívit do 4. července.

Galerie Kroupa v Praze představuje tvorbu neprávem pozapomenutého malíře Karla Těšínského. Umělec byl osudově fascinován věčně se střídajícími a stále novými podobami krajiny, jejichž vnitřní harmonii usiloval po celý život znovu a znovu zachytit na svých plátnech. Výstavu Karel Těšínský: Obrazy a monotypy si můžete prohlédnout v Galerii Kroupa do 3. července.

Vladimír Janoušek: Nenič mé kruhy (výřez)

Výstavou Vladimír Janoušek: Časy představuje Museum Kampa v plné šíři dílo jednoho z nejoriginálnějších českých sochařů 20. století. Expozice, která je první velkou retrospektivou Janouškovy tvorby, soustřeďuje téměř dvě stovky uměleckých děl z mnoha veřejných i soukromých sbírek. Výstavu v Museu Kampa je možné navštívit do 6. července.

Idea Cesty mramoru, spojující dvě blízké obce v Českém krasu alejí mramorových soch, vytesaných současnými našimi i zahraničními umělci, se zrodila počátkem století v hlavě sochaře Petra Váni. Od roku 2003 se tato myšlenka pozvolna stává skutečností. Cesta mramoru z Dobřichovic do Karlíka je pozoruhodným projektem, navazujícím na tradici esteticky komponovaných krajin, která provází naši kulturu již z časů baroka.

umění online, Giotto: Oplakávání Krista (výřez)

 Ačkoli dveře našich muzeí umění a galerií zůstávají kvůli nařízení vlády uzavřené, moderní technologie nám otevírá cesty, jak se setkávat s výtvarným uměním i v době pandemie. Jednou z nich jsou virtuální přednášky k tématům (nyní nepřístupných) výstav a rozmanité online diskuze, věnované tvorbě vystavujících umělců i jiným otázkám výtvarného umění. Připravili jsme výběr z nejzajímavějších záznamů přednášek a diskuzí o umění na videu, které se ve virtuálním prostoru objevily v roce 2020 a na počátku letošního roku.

Galerie Jiřího Jílka v Šumperku odvádí již dlouhá léta nedocenitelnou práci tím, že systematicky vyhledává a představuje tvorbu pozoruhodných umělců, tvořících mimo současný mainstream a galeristy neprávem přehlížených. Takovým solitérním tvůrcem je i Šárka Hrouzková, vystavující pod názvem Rezivění své výtvarné práce založené na otisku zkorodovaných železných plechů.

Galerie umění nebudou jistě s radostí vzpomínat na rok 2020, kdy vlivem vládních nařízení musely na řadu měsíců uzavřít své prostory návštěvníkům a vzdát se realizace některých projektů. Nepříznívé vnější okolnosti loňského roku na druhé straně přivedly většinu výstavních institucí k intenzivnější a kvalitnější prezentaci svých aktivit ve virtuálním prostoru. Přinášíme reprezentativní výběr z nejzajímavějších virtuálních komentovaných prohlídek výstav realizovaných (a většinou nuceně uzavřených) v průběhu roku 2020. 

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu Dělník je smrtelný, práce je živá, která mapuje práci jako téma ve výtvarném umění od počátku 20. století až po současnost a prostupuje tedy napříč uměleckými směry a styly. Ačkoliv jsou nyní výstavní prostory GVUO pro veřejnost uzavřené z důvodu protiepidemických opatření,  výstavu je stále možné vidět. Expozice čítající přes 150 uměleckých děl (malby, kresby, plastiky, fotografie) od více než stovky umělců byla totiž zpřístupněna ve formě virtuální prohlídky.

Následkem protiepidemických opatření vlády zůstaly naše galerie o vánočních svátcích uzavřené a termín jejich opětovného otevření je v prvních dnech nového roku stále nejasný. Zatímco diskuse ekonomických dopadů lockdownu je v médiích na denním pořádku, o jeho dopadu na kulturní život a zvláště na působení galerií je slyšet málokdy. Přinášíme proto stanovisko ak. mal. Miroslava Kovala k uzavření galerií, vyjádřené v dopise adresovaném 20. prosince 2020 ministru kultury a ministru zdravotnictví.

Začátkem prosinceGalerie Villa Pellé uvedla výstavu Muzeum Lichožroutů – vstup vítaný!!! Jak název napovídá, hlavní roli zde hrají Lichožrouti ze známé knižní trilogie Pavla Šruta, kterou ilustrovala Galina Miklínová. Výstava je retrospektivou této umělkyně, pojatou netradičně, hravě a interaktivně. Expozice, která umožňuje návštěvníkovi vstoupit do světa, kde práce autorky žijí vlastním životem, potrvá do 28. března.

Ani stále přítomná a život svazující opatření proti pandemii nezabránila letos Česko-japonské společnosti uspořádat tradiční výstavu prací studentů kurzů kaligrafie a tušové malby Výstava nazvaná Ticho, která se o letošním adventu poprvé odehrává v prostředí internetu,  zve diváka ke zpomalení tempa, ztišení srdce a zklidnění mysli.

Palachův Pylon s plastikou Plamen

Již od počátku 70. let se tyčí před budovou Federálního shromáždění (nyní Novou budovou Národního muzea) v Praze nápadný třicetimetrový ocelový pylon. Poslanci zasedající v budově za minulého režimu neměli potuchy o tom, že přímo před okny jim stojí tajný pomník Janu Palachovi. Teprve letos 17. listopadu byl zrekonstruovaný pylon odhalen v původně zamýšlené podobě, včetně symbolické plastiky Plamen.

Již pět týdnů zůstávají dveře našich galerií a muzeí umění znovu uzavřeny v důsledku obnovených protiepidemických opatření. Podobně jako v období první vlny covidové pandemie  se výstavní instituce pokoušejí o přenesení svých aktivit do digitálního prostředí. V této souvislosti se u nás začíná výrazněji prosazovat nový fenomén, vyžadující pokročilou digitální technologii  – virtuální prohlídky výstav.

Na výstavě Pocta nejen fialové představila pražská galerie Nová síň malby Jiřího Černého, vyznačující se důrazem na smyslové opojení barvou. Výstava, prezentující umělcovu tvorbu z období posledních deseti let, byla 11. října předčasně ukončena vinou vládních protiepidemických opatření.

Museum Kampa připravilo výstavu nazvanou Olga Karlíková: Naslouchání. Jedná se o retrospektivu umělkyně, jež je spojována především se svými originálními výtvarnými záznamy ptačích zpěvů a dalších zvukových jevů. Expozice, představující dílo Karlíkové v plném rozsahu včetně  malby, textilního designu a ilustrací, bude otevřena do 8. listopadu 2020.

Po zhruba půlročním odkladu, způsobeném letošní pandemií covidu, dokončila Národní galerie Praha svůj hlavní projekt roku a 25. září otevřela v Paláci Kinských výstavu  Rembrandt: Portrét člověka. Expozice prací Rembrandta van Rijn a  jeho současníků a následovníků z českých i světových sbírek bude k vidění do 31. ledna 2021.

Galerie Bold představila výstavu nazvanou Lenka Černota: Vlčina, jejímž hlavním nosným tématem je přítomnost vlčího aspektu v uměleckém díle. Ať už jde o vlka skutečného či jen toho imaginárního, který se objeví v našich představách nebo dokonce toho, který se skrývá někde hluboko v nás. Výstava je otevřena do 3. října 2020.