V závěrečném dílu seriálu Výtvarné umění online jsme zpracovali informace, které využijete nejen v době epidemie a zavřených galerií. Nalézt reprodukce prací domácího či světového umělce nebo vyobrazení konkrétního uměleckého díla se vám může hodit v budoucnu kdykoli. K tomu účelu slouží globální online databáze uměleckých děl.

Ve čtvrtém pokračování našeho seriálu jsme vám podrobně představili ambiciózní projekt Google Arts and Culture, jehož součástí jedna z největších online databází uměleckých děl.   Online databáze jsou snadno přístupným zdrojem informací o uměleckých dílech a vedle Google Arts and Culture jich existuje celá řada.  Pro mnohé z nich platí, že nejsou pouhým digitalizovaným katalogem autorů a děl, ale spojují informační funkci se vzdělávací. Přidanou hodnotou digitalizované databáze mohou být i pokročilé funkce vyhledávání či překlad textového obsahu do více světových jazyků.

01Miro figury v noci 1940

                                                           Obr. 1.  Joan Miró: Figury v noci provázené fosforeskujícími drahami šneků (1940)

 

ArtMuseum.cz

webové stránky: http://www.artmuseum.cz

obsah databáze: encyklopedie umělců a uměleckých směrů, reprodukce uměleckých děl, rozcestník na světové galerie a muzea

logo artmuseum

Art Museum je dlouhodobý kulturně vzdělávací projekt, ve své podstatě se nejvíce blíží virtuální galerii. Vedle prezentace uměleckých směrů a autorů, totiž v omezené míře nabízí i reprodukce uměleckých děl – především těch, která jsou volně dostupná na internetu. Samostatnou součástí projektu je i obsáhlý rozcestník na webové stránky světových muzeí a galerií.

 

Web Gallery of Art

webové stránky: https://www.wga.hu

obsah databáze: 49.000 děl evropského umění 3. – 19. století, životopisy umělců, komentované prohlídky

 logo wga hu jpg

Projekt, vykazující znaky virtuálního muzea, vznikl v roce 1996 se zaměřením na italské renesanční umění. Později se jeho záběr rozšířil na evropské umění  3. - 19. století. Kromě možnosti vyhledávat v obsáhlé databázi děl a umělců nabízí komentované prohlídky, představuje významné historické osobnosti a nechybí ani výklady terminologie související s uměním. Snaha postihnout provázanost umění a historie je cílena zejména na studenty a učitele, pro které se tento projekt snaží vytvořit snadno přístupnou bezplatnou informační platfomu.

 

MutualArt

webové stránky https://www.mutualart.com

obsah databáze: více než 300.000 umělců, umění celého světa

logo mutualart

Tato platforma si klade za cíl poskytovat informační přehled všem milovníkům umění, od profesionálních sběratelů až po ty, kdo teprve do světa umění vstupují. Zdarma je přístupný rozsáhlá databáze (díla více než 300.000 umělců, 17.000 kulturních institucí), v níž je možné vyhledávat nejen podle jména umělce, ale i podle dalších kategorií (umělecký směr, národnost, obecné znaky či druh díla). Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny pod profilem umělce a jsou přehledně rozděleny na ukázky uměleckých děl, články o autorovi, přehled výstav jeho děl či pořádaných aukcí. V rámci placeného členství zpřístupňuje velmi rozsáhlou databázi aukčních cen uměleckých děl  a další služby spojené s trhem s uměním.

 

Artsy

webové stránky https://www.artsy.net

rozsah databáze: 1.000.000 děl světového umění, architektury a designu

Artsy logo

Artsy je světová databáze umění, architektury a designu, zahrnující díla ze sbírek muzeí umění a galerií, z fondů  nadací, z veletrhů umění, z aukcí a z majetku umělců. Zahrnuje přibližně 100.000 autorů a 1.000.000 děl historického, moderního a současného umění.  Slouží milovníkům umění, sběratelům, studentům i pedagogům.

 

Art UK

webové stránky https://artuk.org/

rozsah databáze: 230.000 uměleckých děl z veřejných sbírek ve Velké Británii

logo artuk

Art UK je kulturně vzdělávácí neziskový projekt, který mapuje umělecká díla z veřejných sbírek ve Velké Británii. Spolupracuje s více než 3.200 britskými institucemi. Přibližně 80% zdokumentovaných děl není vystaveno pro veřejnost. Díky Art UK tedy můžeme vidět i to, co by běžný návštěvník těchto institucí nemohl spatřit na vlastní oči. Digitalizováno je 230.000 uměleckých děl od více než 40.000 umělců. Vyhledávání je možné podle jména umělce či názvu uměleckého díla, dále pak podle témat a podle Stories (Příběhů), v nichž jsou obsaženy tematické články, podcasty a jiné novinky ze světa výtvarného umění.

  

WikiArt.org

webové stránky https://www.wikiart.org/

rozsah databáze: 250.000 uměleckých děl, umění světa od pravěku po současnost

logo wikiart

WikiArt je neziskový projekt postavený na práci dobrovolníků. Jeho obsah je postaven na principech Wikipedie: kdokoliv může přidávat a editovat obsah. Kvalita a spolehlivost informací je zaručena moderováním všech nově přidáváných příspěvků. Projekt WikiArt si klade za cíl mapovat celou historii výtvarného umění na Zemi – od jeskynních maleb až po soukromé sbírky moderního umění. V databázi je možné vyhledávat podle umělce či uměleckého díla (a souvisejících podkategorií), pro obě možnosti je dostupná je i funkce pokročilého hledání, jež umožňuje kritéria kombinovat. Databáze obsahuje 250.000 uměleckých děl od 3.000 umělců a je přeložena do 8 světových jazyků. Tato umělecká díla jsou umístěna v muzeích, na univerzitách, radnicích a dalších veřejných místech ve více než 100 různých státech světa – většina z nich však není vystavena pro veřejnost.

 

Předchozí části seriálu:

Výtvarné umění online I: Prezentace stálých sbírek 

Výtvarné umění online II: Zaostřeno na sociální média

Výtvarné umění online III: Zaostřeno na YouTube

Výtvarné umění online IV: Google Arts & Culture

Výtvarné umění online V: Velikonoční vydání

Výtvarné umění online VI: Zaostřeno na podcasty