Vzhledem k dočasnému uzavření  muzeí umění a galerií, které si vynutila epidemie koronaviru, jsme začali mapovat výtvarné umění, dostupné na českých internetových zdrojích. Zpočátku jsme se zaměřili na prezentace stálých sbírek umění na webových stránkách hlavních domácích galerijních institucí. První naše zjištění přinášíme v této zprávě. Postupně se s Vámi podělíme o další výsledky hledání uměleckých děl na internetových zdrojích.

umeni online I 01

Obr. 1.  Adolf Chwala: Motiv z Alp, nedatováno, olej, plátno (foto: Moravská galerie v Brně)
Obr. 2.  Alois Kalvoda: Březový háj, 1901, olej, plátno (foto: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře)

Musíme bohužel konstatovat, že prezentace stálých sbírek umění na webových stránkách českých muzeí umění a galerií, je až na výjimky nedostatečná. Řada institucí nemá webovou prezentaci svých sbírkových fondů vůbec vytvořenou nebo se spokojuje pouze s odkazem na systém ProMuS, což je katalog sbírek Rady galerií České republiky. Tento elektronický registr je však určen pro odborné pracovníky, uživatelsky je málo přívětivý a pro prezentaci uměleckých sbírek veřejnosti zcela nezpůsobilý. Další instituce představují na svých webech jenom úzký výběr ze svých sbírek, působící navíc nahodile a improvizovaně. To je případ i Národní galerie Praha, která takto zpřístupnila pouze nepatrný zlomek procenta svých sbírkových fondů.

Naše dosavadní zjištění tedy vyvolávají dojem, že v online prezentaci sbírkových fondů českým galeriím vesměs ujel vlak. Pochvalu zasluhují pouze dvě výjimky, které úrovní webové prezentace svých stálých sbírek převyšují neuspokojivý český standard. Jedná se zejména o Moravskou galerii v Brně a - s výhradami - také o Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Návštěvu webových stránek obou institucí můžeme našim čtenářům doporučit a odkazy na jejich stálé sbírky zde připojujeme:

Moravská galerie v Brně - stálá sbírka online
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře - stálá sbírka online

Autor: Redakce

 

Další části seriálu:
Výtvarné umění online II: Zaostřeno na sociální média

Výtvarné umění online III: Zaostřeno na YouTube