V třetí části našeho seriálu, mapujícího online aktivity výstavních institucí, věnujeme zvláštní pozornost videozáznamům sdíleným na YouTube. Videozáznamy slouží nejčastěji k prezentaci expozic a dokumentaci doprovodných aktivit k výstavám  (rozhovorů, diskuzí, přednášek, komentovaných prohlídek).  V některých případech se videozáznamy stávají součástí náročnějších vzdělávacích projektů.

monalisa02 

Podrobný přehled online projektů podle kulturních institucí:

 

Národní galerie Praha

projekt: Restaurování

kde: Facebook & YouTube

Série příspěvků, která si klade za cíl představit určité umělecké dílo s důrazem na restaurátorské práce. Základní informace o tomto procesu jsou doplněny odborným výkladem o díle.

 

Galerie hlavního města Prahy

projekt: Videozáznamy

kde: YouTube

Galerie hlavního města Prahy prezentuje na svém YouTube kanálu  rozhovory s umělci, diskuse k výstavám a videozáznamy performancí, realizovaných v rámci doprovodných programů výstav.

 

Muzeum hlavního města Prahy

projekt: Filmy z výstav a expozic

kde: YouTube

Na svém oficiálním YouTube kanálu nabízí Muzeum hl. m. Prahy virtuální průvodce vybranými výstavami a dokumentární videozáznamy s výstavami související.

 

CAMP - Centrum architektury a městského plánování

projekt: CAMPuj Online

kde: různé platformy

Alternativní virtuální program CAMPu počítá nejen se zveřejňováním přednášek na YouTube, ale i s jejich živým streamováním. Nabízí k poslechu pravidelné podcasty z cyklu Zkouška sirén a k online prohlídce je určena webová aplikace Dvě Prahy.

 

Czech Photo Centre

projekt: Výstava přichází k vám domů

kde: YouTube

Online komentovaná prohlídka výstavy zahraničních umělců -  Peter Delaney (Jižní Afrika) a Rob Cottle (velká Británie), doplněná českými titulky v případě promluv zahraničních autorů.

 

Meetfactory

projekt: komentovaná prohlídka online

kde: Facebook

Záznam živého streamu komentované prohlídky výstavy The New Dictionary of Old Ideas (v anglickém jazyce).

 

Galerie Rudolfinum

projekt: Galerie Rudolfinum ONLINE

kde: web & Facebook & Instagram

Na svých sociálních sítích sdílí Galerie Rudolfinum online seriál příspěvků s fotografiemi děl z výstavy Michaëla Borremanse The Duck a souvisejícími doprovodnými informacemi. Plánuje také videorozhovory s umělci a edukativní projekty pro dospělé. Zatím je k dispozici videozáznam David Claerbout: The Laziness of Action pouze v anglickém jazyce.

projekt: ARTPARK KLIK

kde: Facebook

V podstatě se jedná o přesunutí edukačně-relaxační aktivit Artparku na Facebook. Pod heslem KLIK jsou zveřejňovány tipy pro aktivity a kreativní činnosti s dětmi. 

 

Moravská galerie v Brně

projekt: Artotéka Moravské galerie

kde: YouTube

Cyklus rozhovorů s osobnostmi, dostupný v českém a anglickém jazyce. Na oficiálním Youtube kanálu Moravské galerie v Brně lze kromě Artotéky nalézt i pozvánky na výstavy a akce, reportáže z výstav a videoprohlídky vybraných výstav této instituce.

 

Dům umění města Brna

projekt:  Brno Artists in Residence, Záznamy

kde: YouTube

Cyklus krátkých medailonků, které přestavují dílo a tvorbu daného umělce s rezidenční pobytem. Videozáznamy doprovodných akcí (diskuze, přednášky) k výstavám.

 

Vila Tugendhat

projekt: virtuální prohlídka 

kde: web

Interaktivní virtuální prohlídka památky nabízí pohled do 31 míst, která na sebe pohledově navazují. Je tedy možné se pohybovat z místnosti do místnosti a k zajímavým předmětům si si přečíst popisky, které jsou k dispozici společně s  detailní fotografií.

 

Muzeum umění Olomouc

projekt: Tvoříme doma (v rámci Bez názvu. Nedatováno)

kde: web & Facebook

Edukátoři Muzea umění Olomouc se zapojili do projektu Bez názvu.Nedatováno, který si klade za cíl přinášet výukové materiály pro výtvarnou výchovu. Pro děti jsou připravovány edukační klipy a pravidelně zveřejňovány nové pracovní listy s aktivitami, jež je možné realizovat i v podmínkách domácí karantény.

 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

projekt: Prostor Zlín

kde: web

Digitalizovaná podoba stálé expozice Prostor Zlín. Je možné ji procházet podle tematických celků či vyhledat konkrétní dílo. Umělecká díla jsou opatřena rošířenými popisky.

 

Západočeská galerie v Plzni

projekt: Představení vybraných děl online

kde: Facebook

Umělecká díla z výstavy Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století jsou prezentována v seriálu příspěvků na Facebooku formou fotografie a doprovodného kurátorského textu.

projekt: virtuální prohlídky výstav

kde: YouTube

Svým rozsahem poměrně malý - nicméně zajímavý - cyklus videí, jejichž předmětem je virtuální prohlídka dané výstavy. 

 

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

projekt: FUDSTREAM

kde: YouTube

Cyklus online přednášek pro studenty a příznivce FUD Univerzity J. E. Purkyně.  Nové videozáznamy jsou zveřejňovány každý pracovní den mimo pátek. Obsahové rozpětí cyklu je poměrně široké - mimo aktuálních přednášek pedagogů fakulty by měly do rámce tohoto projektu spadat také moderované diskuse s externími hosty - umělci, designéry, teoretiky umění a designu, kurátory, filozofy a novináři.

 

8SMIČKA - zóna pro umění

projekt: komentovaná prohlídka výstavy Bylo nebylo nebylo bylo: SKLO

kde: YouTube & Facebook

V minulém díle našeho seriálu jsme informovali o zveřejnění obsáhlého alba fotografií z této výstavy na Facebooku 8smičky, nově je možné si prohlédnout videozáznam s komentovanou prohlídkou této výstavy. 

Autor: Redakce 

 

Předchozí části seriálu:
Výtvarné umění online I: Prezentace stálých sbírek
Výtvarné umění online II: Zaostřeno na sociální média