Na čtyři týdny trvající protiepidemická opatření zareagovaly již prakticky všechny galerie zvýšenou iniciativou ve virtuálním prostoru. Galerijní instituce, které svou online prezentaci dosud spíše zanedbávaly, se probudily k činnosti, zatímco ty ostatní obohatily své prezentace o čerstvé digitální záznamy, případně představily zcela nové nápady.  Ukazuje se, že přes všechno zlé může koronavirus přinést do světa umění i něco dobrého...

Z hlediska obsahového lze vysledovat výrazný trend zpřístupňování výstav i sbírek v online prostoru. Forma virtuálních prohlídek se různí – od podrobné fotodokumentace, přes videoprohlídky (mnohdy komentované kurátorem výstavy) až po 3D virtuální zážitek, který připravila galerie NoD.

Edukační programy se rovněž digitalizují a často kladou důraz na to, aby se jejich náplň dala realizovat v běžných domácích podmínkách bez speciálního výtvarnického vybavení. Aktivity jsou zpravidla koncipovány tak, aby rodičům pomohly zabavit děti, které v době uzavření škol zůstávají doma. Náměty však bývají pojaty obecněji, takže si inspiraci k tvorbě může odnést i dospělý člověk.

Velmi zajímavou, i když nepříliš početnou, skupinou projektů jsou aktivizační projekty zaměřené na uměleckou komunitu. Galerie Hollar ve svém projektu Útržky slov – útržky vět oslovuje umělce, aby sdíleli své prožitky týkající se současné situace, a postupně je uveřejňuje na svém webu. Vzniká tak poměrně unikátní reflexe umění v době koronaviru. Galerie La Femme připravila projekt Obrazy z karantény. Smyslem je poskytnout prostor pro prezentaci děl vzniklých za současných podmínek karantény neprofesionálním umělcům a těm, kteří zájem o výtvarnou tvorbu čerstvě objevili.

pohled nod virtualni prohlidka

Obr. 1:  Snímek obrazovky z projektu Galerie NoD: Virtuální 3D prohlídka výstavy Kryštof Strejc: Sám sobě kadeřníkem.

 

Podrobný přehled online projektů podle kulturních institucí:

 

Národní galerie Praha

Online aktivity je možné rozdělit do tří pilířů: Virtuální prohlídky, Edukační programy a Online sbírky.

projekt: Virtuální prohlídky

kde: web 

Jsou také realizovány živé přenosy komentovaných prohlídek z výstav (Krásné madony, Kurt Gebauer, Staří mistři). Virtuální komentovaná prohlídka výstavy Ozvěny benátského bienále: Stanislav Kolíbal je nyní ve fázi zpracování. V přípravě je i dokument o architektuře brutalismu, který se přímo váže k výstavě Nebourat! Podoby brutalismu v Praze.

projekt: Edukační programy

kde: web

V rámci aktivity Umění (být) doma, je pravidelně jednou týdně zveřejněna nová výzva, která motivuje děti k tvůrčí aktivitě inspirované vybraným uměleckým dílem.

projekt: Online sbírky

kde: web 

 

Galerie NoD

projekt: NoD Digital: 3D VIRTUAL TOUR GALERIE NOD

kde: web  

Online 3D prohlídka výstavy Kryštof Strejc - Sám sobě kadeřníkem.

 

Galerie Hollar

projekt: Útržky slov – útržky vět

kde: web

Postupně zveřejňované pozdravy a zprávy od umělců spojených s Galerií Hollar, zejména o tom, jak v době epidemie žijí, co dělají a na čem pracují.

 

Galerie La Femme

projekt: Obrazy z karantény

kde: web a Facebook 

Program pro individuální zájemce z řad veřejnosti, který spočívá v uspořádání speciální online výstavy obrazů, kreseb, soch či plastik vytvořených v době epidemie. Vybrané snímky budou uveřejněny na webových stránkách Galerie La Femme. Až bude možné pořádat veřejné akce, nejlepší práce pak budou vystaveny v Galerii La Femme a výtěžek z jejich prodeje věnován na dobročinnost.

 

Galerie U Betlémské kaple

projekt: virtuální prohlídky

kde: web 

Virtuální prohlídky a fotodokumentace cca 30 výstav, které se konaly v této galerii. Ve chronologickém přehledu výstav na webu galerie vyberte výstavu a v jejím detailu pak záložku „Virtuální prohlídka“.

 

Galerie kritiků

projekt: virtuální prohlídka

kde: Facebook 

Virtuální prohlídka výstavy Beze stínů / Without Shadows  Jaroslava Papouška (1929-1995)

 

MUD Benešov

Projekt: karARTéna

kde: web 

Souhrnný projekt, který zastřešuje všechny online aktivity MUD Benešov. O některých z nich jsme již informovali v předešlých dílech tohoto seriálu, vzhledem ke stále se rozšiřujícímu portfoliu těchto aktivit doporučujeme sledovat aktuální nabídku přímo na webu.

 

Galerie moderního umění v Hradci Králové

projekt: Fotoarchiv

kde: web

Fotoarchiv, nově vytvořená sekce na webových stránkách, prozatím obsahuje jen fotografie z výstavy Petra Malinová, Olga Karlíková: Z úcty k hlíně. V budoucnu by zde měly objevovat další zdokumentované výstavy.

projekt: Výtvarný nápadník

kde: web 

Forma online dílny se zadáními výtvarných úkolů, sloužit má především pro načerpání inspirace pro vlastní domácí tvorbu zájemců z řad veřejnosti.

 

Galerie umění Karlovy Vary

projekt: Virtuální katalog

kde: web 

Forma online sbírky rozdělené podle tematického obsahu obrazů a dále pak jejich autorů. Sbírka čítá výběr šedesáti děl českých umělců z 20. a 21. stol. Jednotlivá díla jsou doplněna průvodními informacemi, ale chybí zde možnost textového vyhledávání v rámci sbírky.

projekt: virtuální komentovaná prohlídka „na pokračování“

kde: Facebook

V příspěvku na Facebooku je pravidelně představováno umělecké dílo, doplněné o podrobný kurátorský komentář.

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

projekt: Ze sbírek SGVU v Litoměřicích

Komentovaná prohlídka sbírky  „Naivní umění a art brut“ zveřejněná na Youtube kanálu Regionální televize Ústecka.

kde: Youtube 

 

Galerie města Loun ve Vrchlického divadle

projekt: Krajiny současné i minulé

Virtuální prohlídka epidemií přerušené výstavy Vladimír Novák: Krajiny současné i minulé. (Amatérský záznam.)

kde: Facebook

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě

projekt: Návraty

kde: Facebook 

Seriál, který představuje fotodokumentaci proběhlých výstav formou videoprezentace.

projekt: On-line dílny nejen pro rodiče s dětmi

kde: Facebook

Projekt se zaměřuje na poskytování návodů k výtvarným činnostem, které lze realizovat v běžných domácích podmínkách (např. Zentangle). Určeno pro zábavu nejen dětem, ale i dospělým.

projekt: Záznamy z akcí

kde: YouTube 

Na nedávno založeném YouTube jsou zpřístupněny videozáznamy několika vernisáží a  dalších akcí.

 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

projekt: výstava Ikony – obrazy neviditelného světa online

kde: web

Podrobná fotodokumentace výstavy.

projekt: Objevuj památky  virtuálně

kde: web 

Horácká galerie se zapojila do projektu Objevuj památky, který se zaměřuje na virtuální prohlídky zajímavých turistických cílů a památek v ČR.

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

projekt: Pohled do archivu

kde: Facebook

Příspěvky na Facebooku obsahující materiály z proběhlých akcí a výstav, zejména fotografie z archivu galerie.

 

Západočeská galerie v Plzni

projekt: Ukázky ze stálé sbírky

kde: web

Vybraná díla ze stálého sbírkového fondu Západočeské galerie.

 

Předchozí části seriálu:

Výtvarné umění online I: Prezentace stálých sbírek 

Výtvarné umění online II: Zaostřeno na sociální média

Výtvarné umění online III: Zaostřeno na YouTube

Výtvarné umění online IV: Google Arts & Culture