Svět lze přirovnat k jakési ploše, kde chybí národní galerie. Tato variace na slavnou Basilejskou odpověď shrnuje základní obrysy nového a vliv původního znaku. Co si o celé věci myslí profesor F. C. Bohlen, se nám bohužel dosud nepodařilo zjistit. Výstava vítězných prací pro novou vizuální identitu potrvá v Café Jedna ve Veletržním paláci do 3. června.

NGP autobusta

Prázdná místa jako prostor pro imaginaci jsou takzvaně trendy. V září loňského roku přišla s novou vizuální identitou Galerie hlavního města Prahy. Soutěž v tomto případě vyhrálo Anymade Studio, jehož tvůrci rovněž pracovali s iniciálami galerie a volným prostorem pro vkládání doplňků.

Zkratka NGP umožňuje srozumitelnost i v zahraničí, například v anglické verzi National Gallery Prague. S novým image tak zřejmě přichází i mírná změna názvu na Národní galerie Praha. “Akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje ředitel Jiří Fajt. Ostatně nelze ani vyloučit vliv islandské kultury, kde chybí chrám českého baroka.

Vítězem zakázky za 1,3 milionu korun se stalo Studio Najbrt. Jeho návrh se stane podobou veškeré příští propagace na plakátech, webových stránkách či navigačního systému. Ten bude zaváděn v průběhu následujícího roku. Autory návrhu jsou Martin Vácha, Andrea Vacovská, Zdeněk Trinkewitz a Michael Dolejš.

Společnost výtvarníka Aleše Najbrta se specializuje na zakázky tohoto typu. Zpracovávala například korporátní identitu Českých drah, vizuální styl Masarykovy univerzity, Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a mnohé další. Pro národní galerii vytvořilo mimo jiné grafickou úpravu materiálů loňské výstavy Gerharda Richtera. Spolupracuje i s Galerií hlavního města Prahy a Galerií Zdeněk Sklenář.

Národní galerie Praha