Pod názvem Staří mistři otevřela Národní galerie 5. listopadu novou stálou expozici Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Okázalý renesanční palác získala Národní galerie počátkem našeho století a v roce 2008 zde zpřístupnila expozici českého barokního umění. Během přechodném uzavření paláce proběhla úprava vnitřních prostorů i zásadní koncepční proměna expozice. Ta bude nově prezentovat evropské umění období renesance, manýrismu, baroka a rokoka.

01schwarzenbersky palac02el greco

Obr. 1.  Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí, foto Národní galerie Praha
Obr. 2.  Doménikos Theotokópulos zv. El Greco: Modlící se Kristus, 1585-97, foto autor

Schwarzenberský (původně Lobkowiczký) palác, jedna z dominant Hradčanského náměstí, patří k nejcennějším renesančním stavbám v Praze. Jako honosné panské sídlo v těsné blízkosti Hradu jej nechal vystavět v polovině 16. století hrabě Jan ml. Popel z Lobkowicz podle plánů italského architekta Agostina de Galli. Trojkřídlá budova paláce se stupňovitými štíty a mohutnou lunetovou římsou obklopuje nádvoří, uzavřené na severní straně zdí s portálem ústícím do náměstí. Bohatá sgrafitová výzdoba paláce byla obnovena na sklonku 19. století.

03gossaert

Obr. 3.  Jan Gossaert zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii, ca 1513, foto autor

Jak uvedl Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění a autor expozice, hlavním záměrem nové koncepce bylo propojit dosud rozdělené fondy starého českého a evropského umění a představit vývoj českého umění v evropských souvislostech. Chronologicky začíná expozice ve druhém patře Schwarzenberského paláce, vyhrazeném renesančnímu umění, zatímco první patro náleží umění baroka. V přízemí paláce, určeném pro konání krátkodobých expozic, je nyní prezentována výstava „Co Bůh? Člověk?“ na téma proslulé barokní básně Fridricha Bridela. Současně zde byl otevřen také grafický kabinet výstavou evropské grafiky a kresby 16. a 17. století Linie, světlo, stín, jejíž chloubou je autoportrét slavného Giuseppa Arcimbolda.

04ribera05brandl

Obr. 4.  Jusepe de Ribera: Sv. Jeroným, foto autor
Obr. 5.  Petr Jan Brandl: Simeon s Ježíškem, ca 1730, foto autor

Návštěvník nové expozice se může těšit na setkání s perlami Sbírky starého umění, dříve opatrovanými v blízkém Šternberském paláci, jako jsou Růžencová slavnost Albrechta Dürera, El Grecův Modlící se Kristus, obraz Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii od Jana Gossaerta či obrazy Lucase Cranacha staršího a jeho školy. Renesanční malbu českých zemí zde zastupuje například Zmrtvýchvstalý Kristus od rudolfinského dvorního malíře Bartholomaea Sprangera nebo Salome s hlavou Jana Křtitele od Cranachova žáka, Mistra IW. První patro paláce pak nabízí reprezentativní výběr z děl mistrů barokního malířství (P. P. Rubens, A. van Dyck, Rembrandt, Jusepe de Ribera, K. Škréta, P. J. Brandl, F. K. Palko) a sochařství (P. Heermann, M. B. Braun, L. Widmann).

Autor: Jiří Bernard Krtička

Národní galerie Praha — Schwarzenberský palác

Fotogalerie výstavy