Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Svět lze přirovnat k jakési ploše, kde chybí národní galerie. Tato variace na slavnou Basilejskou odpověď shrnuje základní obrysy nového a vliv původního znaku. Co si o celé věci myslí profesor F. C. Bohlen, se nám bohužel dosud nepodařilo zjistit. Výstava vítězných prací pro novou vizuální identitu potrvá v Café Jedna ve Veletržním paláci do 3. června.

NGP autobusta

Prázdná místa jako prostor pro imaginaci jsou takzvaně trendy. V září loňského roku přišla s novou vizuální identitou Galerie hlavního města Prahy. Soutěž v tomto případě vyhrálo Anymade Studio, jehož tvůrci rovněž pracovali s iniciálami galerie a volným prostorem pro vkládání doplňků.

Zkratka NGP umožňuje srozumitelnost i v zahraničí, například v anglické verzi National Gallery Prague. S novým image tak zřejmě přichází i mírná změna názvu na Národní galerie Praha. “Akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje ředitel Jiří Fajt. Ostatně nelze ani vyloučit vliv islandské kultury, kde chybí chrám českého baroka.

Vítězem zakázky za 1,3 milionu korun se stalo Studio Najbrt. Jeho návrh se stane podobou veškeré příští propagace na plakátech, webových stránkách či navigačního systému. Ten bude zaváděn v průběhu následujícího roku. Autory návrhu jsou Martin Vácha, Andrea Vacovská, Zdeněk Trinkewitz a Michael Dolejš.

Společnost výtvarníka Aleše Najbrta se specializuje na zakázky tohoto typu. Zpracovávala například korporátní identitu Českých drah, vizuální styl Masarykovy univerzity, Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a mnohé další. Pro národní galerii vytvořilo mimo jiné grafickou úpravu materiálů loňské výstavy Gerharda Richtera. Spolupracuje i s Galerií hlavního města Prahy a Galerií Zdeněk Sklenář.

Národní galerie Praha