Již pět týdnů zůstávají dveře našich galerií a muzeí umění znovu uzavřeny v důsledku obnovených protiepidemických opatření. Podobně jako v období první vlny covidové pandemie  se výstavní instituce pokoušejí o přenesení svých aktivit do digitálního prostředí. V této souvislosti se u nás začíná výrazněji prosazovat nový fenomén, vyžadující pokročilou digitální technologii  – virtuální prohlídky výstav.

Virtuální prohlídkou výstavy se v tomto článku rozumí digitalizovaná podoba expozice s přidanou hodnotou.  Typická virtuálních prohlídka umožňuje divákovi vstoupit do 3D prostoru galerie, ve volné či omezené míře se zde pohybovat a prohlížet umělecká díla. Nejedná se tedy o prostou fotogalerii  výstavy nebo videozáznam komentované prohlídky. Druhým typem je pak virtuální prohlídka ve formě speciální prezentace na webovém rozhraní. Nároky virtuální prohlídky na rychlost připojení a výkon počítače či mobilního zařízení závisí na použité digitální technologii. Optimální funkčnosti aplikace lze ve většině případů dosáhnout při použití internetového prohlížeče Google Chrome.

 

Národní galerie Praha

Virtuální prohlídku výstavy Umění dlouhého století lze  na webu Národní galerie Praha snadno přehlédnout, protože je umístěna blízko spodního okraje webové stránky výstavy, kam je nutno srolovat. Výstavou je možné procházet podle půdorysu, 3D modelu či prostým kliknutím v prohlížecím módu. Významná místa jsou označena barevnými terči. Zelený terč značí začátek expozice, modrý terč popisek a červený terč detail díla.  V levém dolním rohu se skrývá šipka s popiskem Open Highliths, kde si můžete zobrazit významná díla v podobě pásu karet.

ngp umeni dlouheho stoleti virtualni prohlidka

 Obr. 1.  Pohled do expozice Umění dlouhého století ve virtuální prohlídce Národní galerie Praha

 

Muzeum umění Olomouc

Virtuální výstava Století relativity (stálá expozice Muzea moderního umění) používá technologii Google Arts & Culture, umožňuje tedy volný pohyb po 3D prostorách expozice typu Google Streetview, avšak chybí zde popisky a detaily vystavených děl. Nicméně je možné se v prostoru přiblížit k vybranému uměleckému dílu a nastavit si libovolný úhel pohledu nebo si vybrat pohled z pásu karet ve spodní části obrazovky.

muo stoleti relativity virtualni prohlidka

Obr. 2 Pohled do expozice Století relativity ve virtuální prohlídce Muzea umění Olomouc

Virtuální výstava Ke slávě a chvále (stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc) nabízí pohledy do expozice v režimu 360° a mezi jednotlivými body se lze pohybovat. Významné exponáty jsou opatřeny popisky s ikonou komiksové bubliny s malým písmenem "i".

Virtuální výstava Fotoblok je digitalizovanou podobou části výstavy fotografických knih z jara roku 2020. V původním konceptu výstavy byla řada knih určena k volnému prolistování, což vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo být realizováno. Digitální podoba výstavy představuje vybrané knihy formou  krátkých komentovaných videí.

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě se může pochlubit na naše poměry nezvykle rozsáhlým souborem 12 virtuálních prohlídek výstav, realizovaných v průběhu posledních dvou let.  Prohlídky v 3D formátu umožňují volný pohyb po expozici. Volitelné je zobrazení pásu karet pro rychlou orientaci, které lze skrýt. Jako ukázku z bohaté nabídky virtuálních prohlídek  vybíráme výstavu Dělník je smrtelný, práce je živá.

gvuo delnik je smrtelny prace ziva virtualni prohlidka

Obr. 3.  Pohled do expozice Dělník je smrtelný, práce živá ve virtuální prohlídce Galerie výtvarného umění v Ostravě

Navštívite-li rozcestník virtuálních prohlídek na webu GVUO, můžete si vybrat z nabídky 3D prohlídek dalších 11 výstav.

 

Galerie Villa Pellé

Galerie Villa Pellé nabízí na své webové stránce vitruální prohlídky dvou výstav z poslední doby. Použitá technologie umožňuje divákovi  volný pohyb po vybraném sále  expozice, nelze však procházet mezi jednotlivými sály. Vybíráme výstavu Star Dust.

villa pelle stardust virtualniprohlidka

Obr. 4.  Pohled do expozice Stardust ve virtuální prohlídce Galerie Villa Pellé

 

Galerie Crears

Webová stránka Galerie Crears z Rožnova pod Radhoštěm  dokazuje, že ani regionální soukromé galerie nezůstávají pozadu ve snaze o zpřístupnění svého výstavního programu virtuální formou. Přístup k rozsáhlému souboru mnoha desítek panoramatických prohlídek výstav z let 2011-2020 umožňuje rozcestník  na webu Galerie Crears.

crears ivana stenclova virtualni prohlidka

Obr. 5.  Pohled do expozice Ivana Štenclová ve virtuální prohlídce Galerie Crears

 

Galerie Miro

Webové stránky pražské soukromé Galerie Miro nabízejí celkem osm virtuálních prohlídek výstav, přístupných ze společného rozhraní. Panoramatický pohled do expozice je v některých případech doplněn pásem karet s detaily vystavených uměleckých děl. 

miro rene wriths virtualni prohlidkaObr. 6.  Pohled do expozice René Wirths ve virtuální prohlídce Galerie Miro

 

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy prezentuje na svých internetových stránkách  jednak webové výstavy v podobě tematických příspěvků, jednak plně digitalizované virtuální výstavy. Významné exponáty virtuálních výstav jsou označeny ikonkami pro zobrazení popisků a detailních fotografií, spustitelné videoprojekce pak ikonou kamery. Z nabídky virtuálních výstav vybíráme edukativní výstavu Konzervovaná minulost,  seznamující diváka s moderními postupy konzervování keramiky, kovu, papíru, textilu a dřeva.

muzeumprahy konzervovana minulost virtualni prohlidka

Obr. 7.  Pohled do expozice Konzervovaná minulost ve virtuální prohlídce Muzea hlavního města Prahy

K vyhledání dalších virtuálních prohlídek na webových stránkách Muzea hlavního města Prahy můžete využít  rozcestník webových a virtuálních výstav.

Autorka: Lucie Šimánková