Ani stále přítomná a život svazující opatření proti pandemii nezabránila letos Česko-japonské společnosti uspořádat tradiční výstavu prací studentů kurzů kaligrafie a tušové malby Výstava nazvaná Ticho, která se o letošním adventu poprvé odehrává v prostředí internetu,  zve diváka ke zpomalení tempa, ztišení srdce a zklidnění mysli.

 Markéta Tejklová: Krkonoše, Klášterka

Obr. 1.  Markéta Tejklová: Krkonoše, Klášterka

Vinou trvající epidemické situace nebyla tradiční výstava děl studentů kaligrafie a tušové malby (sumi-e) otevřena jako obvykle v Týnské literární kavárně, ale  byla realizována ve formě dvacetiminutové videoprezentace, umístěné na Youtube. Touto cestou vystavuje celkem 21 různých autorů, včetně tří lektorek kurzu. Kromě vybraných prací se jednotliví autoři představují krátkým vyznáním, reflektujícím vlastní vztah k tušové malbě, kaligrafii a tématu výstavy. Společným tématem letošní výstavy je „Ticho“, které se v různých podobách prolíná všemi prezentovanými díly.

Jana Kaňuková: Harmonie  /Kateřina Marounková: Loďka mezi borovicemi / Svatava Švihlíková

Obr. 2. Jana Kaňuková: Harmonie  /  Obr. 3. Kateřina Marounková: Loďka mezi borovicemi  /  Obr. 4. Svatava Švihlíková

Vystavená díla zachycují místa, kde nalézáme ticho, harmonii a klid. Krajinomalby zachycují jak majestátní asijské hory zahalené v mlze, tak i malebně zasněžené chaloupky na venkově nebo bílou zimní krajinu na hřebenech Krkonoš. Častým námětem jsou také chvíle, kdy se obracíme sami k sobě a hledáme ticho a klid v duši. Ať už je to výjev, kdy člověk hledá vhodné místo k meditaci na břehu jezera, nebo prostý pohled do korun stromů během procházky v parku. V těchto případech jde o to, zahlédnout krásu pomíjivého okamžiku a zachytit jeho podstatu. Jak ševelí rákosiny či jak loďka právě zčeřila vodní hladinu. Motivy ze zvířecí říše (ptáci, ryby, motýli) jsou pak zastoupeny v menší míře, avšak některé z nich mají pro autory symbolický význam (káně, které je jmenováno králem ticha mezi lesem a polem). Virtuální výstavu studentů sumi-e a kaligrafie si můžete prohlédnout zde:

Vystavující autoři: Jana Zábranská, Dagmar Staňková, Kristina Maněnová, Jana Kaňuková, Svatava Švihlíková, Dagmar Řezáčová, Vera Volgina, Monika Eibová, Květa Capaliniová, Petra Baudyšová, Markéta Tejklová, Petr Střížek, Lydie Boráková, Jindřiška Kubelková, Karina Kubelková, Eduard Bakalář, Kateřina Marounková, Veronika Hložková, lektorka Harumi Yamada, lektorka Tsugumi Tanaka, lektorka Kaoru Ishida

Text: Lucie Šimánková