Umění kaligrafie, které má v orientálních zemích tisíciletou tradici, je v našem kulturním prostoru mimo okruh zasvěcených dosud málo známé. Expozice Česká kaligrafie, uspořádaná v pražské Galerii kritiků, představuje pozoruhodnou konfrontaci současné české a japonské kaligrafické tvorby. Výstavu je možno zhlédnout do 28. července.

Japonská kaligrafie se nazývá šodó, což znamená doslovně „cesta písma“, symbolicky dílo tvůrce, jemuž se psaní stává životní cestou a smyslem života. Šodó tedy transcenduje umělecko-řemeslný význam kaligrafie, stává se svébytným výrazem spirituality, tvůrčí kontemplací. Kaligrafie nespočívá pouze v dokonalém provedení psaných znaků, ale též v estetické působivosti díla, jež se projevuje například dynamikou a rytmem kaligrafových gest či vyváženým rozvržením plochy mezi tušovou čerň znaků a bílou barvu papíru. Kaligrafické dílo je ve své podstatě výtvarným dílem.

01kali

Obr. 1.  Shoun Takagi: Jaro přišlo do řek a hor, květiny a vrby jsou v plném rozkvětu
Obr. 2.  Kyokuho Ota: Vzduch je svěží a vítr něžný

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Česká sekce AICA se věnují již několik let prezentaci současné japonské kaligrafie i české kaligrafické tvorby, inspirované japonským vzorem. V roce 2017 uspořádaly v pražské Galerii kritiků výstavu japonské kaligrafie „Hatai“ a expozici kaligrafie a tušové malby „Posvátná hora Fudži“. V loňském roce jsme pak mohli opět v Galerii kritiků obdivovat další ukázku soudobé české a japonské kaligrafie na výstavě „Verš a obraz“, věnované památce desátého výročí úmrtí básníka a kaligrafa Petra Geislera, vynikajícího českého japanologa.

02kali

Obr. 3.  Petra Vitásková: Energie
Obr. 4.  Anna Meissner: Křídla

Aktuální výstava v Galerii kritiků představuje především díla české umělkyně Petry Vitáskové a žáků její kaligrafické školy. Expozice je obohacena ukázkou tvorby tří současných japonských umělkyň ze Sdružení orientálního umění kaligrafie HATAI a doplněna třemi kaligrafickými díly Zdeňka Sklenáře. Petra Vitásková vystudovala kaligrafii na japonské škole v Tokiu a získala též oprávnění kaligrafii vyučovat. Svou tvorbu vystavovala v Čechách, v Japonsku i v dalších zahraničních zemích. Od roku 2006 vede výuku kaligrafie na Malé Straně v Praze ve spolku zvaném IROHA.

Autor: Jiří Bernard Krtička

Foto: Galerie kritiků (Obr. 1-3), Jiří Bernard Krtička (Obr. 4, fotogalerie výstavy)


Fotogalerie výstavy: