Praha investuje do sbírky umění a představuje ji veřejnosti

Výsledek čtyřleté akvizice městské galerie je patrný z výstavy Nová díla ve sbírkách GHMP, která potrvá od 8. prosince do 29. dubna 2018 ve druhém poschodí Městské knihovny. Představuje se tu padesátka autorů druhé poloviny dvacátého století a současnosti. K výstavě byl vytvořen veřejně přístupný on-line katalog. Navštívit můžete i doprovodný program v podobně dvou komentovaných prohlídek a tří výtvarných workshopů.

Počátkem sbírky byly náhodné dary umění hlavnímu městu. Po vzniku městské galerie v roce 1963 nebyl výběr pro nákup děl založený na kvalitě, ale vítězila politická objednávka. Po sametové revoluci zase nebylo možné nakupovat z omezeného rozpočtu za komerční ceny. K systematické tvorbě sbírky tak dochází až v posledních pěti letech.

Na výstavě je výběr menší části akvizice. Nakoupeno bylo přibližně tisíc položek, včetně kreseb a fotografických cyklů. Vývojem techniky se ke slovu také více dostávají audiovizuální díla videoartu. Jeho českým průkopníkem je Woody Vašulka a o jeho práce se galerie také zajímá.

Nejčastěji se díla do sbírky hlavního města dostanou na základě spolupráce s vystavujícími umělci. Další způsobem nabytí uměleckých děl jsou dary a odkazy majetku. Po smrti Jana Koblasy takto galerie získala veškeré jeho práce na papíře. Pouze v jednom případě se podařilo uspět na komerční aukci s nákupem atypického kusu od Karla Nepraše. Objevují se však i donátoři z řad soukromých společností jako ojedinělé příklady sociální odpovědnosti.

Z finančních důvodů bylo nutné rezignovat na doplnění děl z období meziválečné avangardy, kde se jedná o položky mezi pěti a dvaceti miliony korun. Galerie se tak při získávání děl soustřeďuje na druhou polovinu dvacátého století a současnost. Poslední čtyři roky nakupuje pravidelně za zhruba 6,5 milionu korun ročně.

Výstava bude přístupná každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin (čtvrtky až do 20 hodin) za vstupné 120 korun, studenti 60 a senioři 30 korun. Komentované prohlídky s umělci a kurátory proběhnou 15. února a 12. dubna 2018 od 18 hodin. Dále jsou na programu sobotní výtvarné worshopy a to 27. ledna, 3. března a 7. dubna 2018 mezi 13 a 18 hodinou.


Video-záznam tiskové konference:

Fotografie z výstavy: