Po zhruba půlročním odkladu, způsobeném letošní pandemií covidu, dokončila Národní galerie Praha svůj hlavní projekt roku a 25. září otevřela v Paláci Kinských výstavu  Rembrandt: Portrét člověka. Expozice prací Rembrandta van Rijn a  jeho současníků a následovníků z českých i světových sbírek bude k vidění do 31. ledna 2021.

rr01

Obr. 1  Učenec v pracovně, 1634, olej na plátně, Národní galerie Praha
Obr. 2  Autoportrét s baretem, šálou a zastíněnou tváří, 1633, lept, Národní galerie Praha

V dějinách umění je Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) pevně zapsán jako nejvýznamnější osobnost holandské barokní malby zlatého věku 17. století. Od dramatických šerosvitných scén raného období se jeho tvorba postupem let vyvíjela  ke zklidněnému  psychologizujícímu a meditativnímu obrazu.  Nejrozšířenějším námětem jeho děl se stal portrét – desítky vlastních podobizen z různých období života, portréty současníků, skupinové podobizny a v neposlední řadě imaginární portréty. Vynikajícím příkladem posledně jmenovaného podžánru je také obraz Učenec v pracovně z roku 1634 ze sbírky Národní galerie, který je současně jedinou Rembrandtovou  malbou v českém vlastnictví.

rr02 Obr. 3.  Ležící ženský akt, 1658, lept, suchá jehla, mědiryt, Národní galerie Praha

Rembrandt byl již za svého života respektován a obdivován nejen jako excelentní malíř, ale rovněž jako virtuózní grafik. Aktuální expozice v Paláci Kinských proto prezentuje rozsáhlý soubor více než padesáti umělcových prací na papíře – grafických listů a kreseb. Výstava, připravená ve spolupráci s Wallraf Richartz Museem z Kolína nad Rýnem, zahrnuje celkem 115 děl, z toho 50 maleb, 58 grafických listů a 7 kreseb.

rr03Obr. 4.  Poprsí muže v kožešinové čepici, 1630, olej na dřevě, Tiroler Landesmuseum Ferdinadeum, Innsbruck
Obr. 5.  Saskia van Uylenburgh jako dívka, 1633, olej na dřevě, Staatliche Kunstsammlungen, Drážďany

Expozice představuje vedle Rembrandtova díla také tvorbu jeho současníků i následovníků jako Gerrit Dou, Jan Lievens, Govert Flinck nebo Christopher Paudiss. Spolu s tuzemskými muzejními institucemi zapůjčily díla ze svých sbírek rovněž Metropolitní muzeum v New Yorku, londýnská Národní galerie, madridské Národní muzeum Prado, Rijksmuseum v Amsterdamu či vídeňská Albertina. Recenzi výstavy připravujeme.

Autor: Jiří Bernard Krtička
Foto: Národní galerie Praha

 

Mohlo by vás zajímat: