Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci hostí výstavu nazvanou Leonardo inspirující, která sleduje odkaz umělecké osobnosti Leonarda da Vinci. Výstava přináší díla přímo vytvořená podle Leonardových předloh – ale i ta, která byla jeho tvorbou inspirována jen volně. Zcela netypicky pro tento výstavní prostor (v prvé řadě vyhrazený staršímu umění a starým mistrům) jsou součástí výstavy i díla z 19. a 20. století. Expozice bude otevřena do 18. října 2020.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) se narodil v malém městě Vinci, které leží v Toskánsku a dalo věhlasnému umělci přízvisko „da Vinci“. Leonardo prý již od dětství vykazoval výrazný talent pro výtvarné umění, a proto byl dán do učení k významnému umělci své doby, Verrochiovi z Florencie. Leonardo se během života věnoval nejen umělecké tvorbě, ale i technice, přírodovědnému bádání a teorii umění, a proto je do dnešních dnů obdivován jako všestranně nadaná osobnost.

salvator mundi uzel

Obr. 1: Václav Hollar – rytec, Leonardo da Vinci – inventor, Salvator Mundi (foto: Národní galerie Praha)
Obr. 2: Albrecht Dürer – rytec, Leonardo da Vinci – inventor, Uzel (foto: Národní galerie Praha)

Výstava Leonardo inspirující sleduje významné Leonardovy výtvarné zájmy a představuje díla, které reflektují jeho tvorbu, a  autory, kteří se Leonardovým géniem nechali inspirovat. K vidění je tak například Uzel od Albrechta Dürera, který reprezentuje Leonardův velký zájem o zobrazování uzlů, či nákres válečného stroje, karikatury a anatomické studie částí lidského těla vytvořené po Leonardově vzoru. Salvator Mundi, grafický list Václava Hollara, bezesporu zaujme návštěvníka výstavy na první pohled nejen pro svou nespornou vysokou uměleckou hodnotu, ale možná i pro mediální známost své stejnojmenné předlohy. Malba Salvator Mundi, připisovaná Leonardovi da Vinci, je držitelem úctyhodného rekordu. V době svého nedávného prodeje (v roce 2017) byla vůbec nejdražším prodaným obrazem v historii.

bitva u anghiary

Obr. 3: Gérard Edelinck – rytec , Petr Paulus Rubens – tvůrce předlohy, Leonardo da Vinci – inventor, Bitva u Anghiari (foto: Národní galerie Praha)

Celá řada Leonardových prací se soustřeďovala na to, jak zachytit analogie mezi říší zvířat a lidmi – od anatomických studií různých částí těla až po pokusy zachytit emoce a výrazy nejen ve tvářích lidí, ale i u zvířat. Mimojiné lze tuto tendenci vysledovat například u Bitvy u Anghiari, kde Rubens, coby tvůrce předlohy této rytiny, zachytil koně právě v tomto stylu - se zuřivým výrazem. Kromě toho bylo navíc pro Leonardovo dílo také dosti typické, že s oblibou znázorňoval koně se zavalitým tělem, které bylo neseno na poměrně štíhlých nohách.

moderni obrazy leonardo inspirujici

Obr. 4 Naděžda Plíšková – Mona Lisa, dite la Joconda (1968)
Obr. 5 Jan Zrzavý – kreslíř, podle Leonardo da Vinci, Mona Lisa (1947 - 1956)
Obr. 6 Jan Zrzavý – Leonardo da Vinci (1910)

V druhé části výstavy jsou pak k vidění díla novodobá. Samozřejmě mezi nimi nechybí ani Mona Lisa a její dvě reflexe pohledem moderní doby. Portrét Leonarda da Vinci od Jana Zrzavého výstavu symbolicky uzavírá. Leonardo da Vinci, inspirující umělecká osobnost i myslitel, po sobě zanechal dílo, které rezonuje napříč stoletími.

Text a foto: Lucie Šimánková

Fotogalerie z výstavy: