Oblíbená pražská galerie Arcimboldo změnila název na Bold Gallery a přenesla své sídlo z historické komendy maltézských rytířů na Malé Straně do industriálního objektu v Holešovicích. Jako první výstavní projekt na nové adrese představila výstavu Radky Bodzewicz, která svým názvem Božská komedie prozrazuje inspiraci italským renesančním eposem. Výpravu peklem, očistcem a rájem můžete podniknout v Bold Gallery do 4. července.

01bodz

Obr. 1.  Masky. Růžová, 2020, kombinovaná technika na plátně, 200x200 cm
Obr. 2.  Pohled do expozice

Mladá malířka Radka Bodzewicz je absolventkou ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské Akademii výtvarných umění. Její aktuální výstavní projekt v Bold Gallery představuje podobně jako Dantovo básnické veledílo cestu třemi sférami posmrtného bytí – Peklem, Očistcem a Rájem, aniž by usiloval o doslovnou malířskou ilustraci slavného renesančního eposu. Literární předlohou se autorka inspiruje poměrně volně a snaží se vytvořit jeho moderní výtvarnou námětovou paralelu. Ústředním motivem, tematicky sjednocujícím většinu vystavených prací, je množství drobných, znakově redukovaných lidských postav, které se vířivě pohybují, vzájemně střetávají a bezděčně spojují v dynamický kompoziční celek, evokující opulentní smyslovost a bizarnost Boschových vizí.

02bodz

Obr. 3.  O druhé říši (detail), 2020, kombinovaná technika na plátně, 90x60 cm
Obr. 4.  Pohled do expozice

Vedle neortodoxního mísení postupů malby, kresby a grafiky je neopominutelným rysem Dantovského cyklu Radky Bodzewicz expanze obrazů z plochy plátna do prostoru a času s využitím technologie virtuální reality. Všechny vystavené obrazy jsou rozpohybovány pomocí volně šiřitelné mobilní aplikace Artivive. Poté, co divák namíří displej svého chytrého telefonu či tabletu na plátno, aplikace Artivive spustí animaci, vytvořenou autorkou pro tento specifický obraz. Výjev na plátně vystoupí z plochy do prostoru, scéna ožije pohybem a v některých případech se i sám výjev významně promění. Důkazem velkého zaujetí autorky pro technologie virtuální reality je i vystavený hologram, představující tři různé výjevy s rajským Stromem poznání.

03bodz

Obr. 5.  Mapa. Božská komedie, 2020, kombinovaná technika na plátně, 200x175 cm
Obr. 6.  Pohled do expozice

Dantova Božská komedie je nadčasovým, vizionářským a mnohovrstevným dílem, které se dotýká esenciálních otázek lidského bytí a zůstává výzvou pro umělce každé doby. Každý tvůrce volí pro konfrontaci s ním prostředky odpovídající možnostem jeho současnosti. V tomto ohledu se jeví užití virtuální reality pro moderní interpretaci velkého  renesančního eposu jako legitimní. Tato volba však přináší nebezpečí, že sugestivní a rychle dosažitelný efekt digitální technologie potlačí význam náročné a trpělivé práce umělcových rukou. Posouzení, nakolik se podařilo Radce Bodzewicz odolat tomuto pokušení v obrazech jejího Dantovského cyklu, ponechávám na divákovi výstavy. Mohu však zaručit, že při cestě peklem, očistcem a rájem v Bold Gallery se rozhodně nebude nudit.

Autor: Jiří Bernard Krtička
Foto: Bold Gallery