Zatímco v předchozích letech byly tématem veletrhu aplikovaného umění pojmy svoboda, sport či jídlo, letos se organizátoři připojili k oslavám stého výročí vzniku republiky. To je zřejmé zejména v centrální části výstavního paláce, kde upoutá několik metrů vysoká plastika prvního prezidenta. V provedení z tyčoviny pak obligátní čepice mírně připomíná svatozář. Letošní ročník se výrazně více než dřív otevřel sociálním záležitostem.

IMG 1823Ze sociálních projektů se počtvrté představuje Fokus Praha, který z této sféry na Designblok jako první prorazil v roce 2015, kdy téma svobody rozčeřil provokativní instalací klecového lůžka a návštěvníci se mohli fotografovat ve svěrací kazajce. Letos se spojil s iniciativou Na rovinu, která má za cíl dosáhnout partnerského vztahu mezi profesionály a nemocnými v psychiatrické péči a překonávání předsudků společnosti. Instalace obřích krabiček od sirek uvádí kampaň Neškatulkujme. K ní náleží terapeutická lavička kombinovaná s kolébkou iniciativy Na rovinu.

Dvě redakce vydavatelství Ekonomia společně připravily projekt Chudé Česko. Exekuce ohrožující život každého desátého občana přibývají doslova každou minutu. Relativní bohatství je nerovnoměrně rozděleno na lesk a bídu. Novináři se průběžně věnují konkrétním příběhům lidí pod hranicí chudoby. Instalaci připravilo studio deForm.

Kromě osvěty je cesta pomoci otevřená cestou klasického obchodu. Návštěvníci si mohou za dostupnou cenu zakoupit některý z modelů oblečení ve prospěch dětí s nemocí motýlích křídel. Pro charitativní akci Debra je připravila Liběna Rochová.

Příkladem úspěšného podniku je designérská značka Maappi čtrnáctiletého Matěje Hoška. Ten využívá výhod Aspergrova syndromu a díky fenomenální představivosti vytváří vzory s mapami pro prestižní světové značky oblečení. Také jeho modely je možné na Designbloku zakoupit. Z výtěžku je podporováno vzdělávání dalších dětí s autismem. Matěj Hošek za svoje úsilí získal letos cenu Mladá osobnost roku od britského velvyslance.

Rovnou do problému existence lidstva se vrhnul Maxim Velčovský instalací Yes, we can. Ta se nachází mimo hlavní areál veletrhu a sice v galerijním prostoru Colleredo-Mandsfeldského paláce u Karlova mostu. Varuje před hédonismem, který může zničit planetu. Objektem z pěti tisíc plechovek dává do kontrastu zásobování potravinami při humanitárních krizích a odvrácenou poživačnost ohrožující život. Pokud se na řešení globální ekologické katastrofy podílí náš nejznámější designér na akci placené automobilovým průmyslem, pak se snad cosi hýbe. Výstava Manifest v Galerii hlavního města Prahy potrvá ještě týden po ukončení Designbloku.

Kuriózní řešení bydlení nabízí Domek na kolech od ateliéru Artikul. Má jít o reakci na předražené ceny bytů ve městech. Ty sice představují jeden z nejvážnější sociálních problémů, vyhánějí lidi na ulici a nutí je k novodobému kočování. Je ovšem otázkou, jestli malá maringotka s cenou přes milion korun skutečně vytrhne trn z paty širší veřejnosti.

Věcmi posledními se zabývá Linda Vránová urnou vytvořenou z taveného čediče. Má tvar vajíčka, kde pomyslný žloutek je skleněná koule s popelem nebožtíka. Člověk jakoby se tak koncem navracel kde byl počat, což ostatně vyjadřuje i podtitul expozice „… konec je počátkem…”. Transparentní provedení schránky ostatků evokuje memento, že prach jsi a v prach se obrátíš. A tím bychom asi tak mohli skončit.