Galerie v přízemí Novoměstské radnice na výstavě nazvané Jak dubové listí na Moráni šustí aneb Náš posvátný háj, co jinde nemaj představuje výtvarná díla inspirovaná keltskou tematikou a legendou o keltské minulosti oblasti kolem Karlova náměstí v Praze. Vystavujícími autory jsou členové spolku Lughnasadh a jejich hosté. Výstavu je možné navštívit do 30. srpna 2020.

Spolek LUGHNASADH je volné sdružení výtvarníků, kteří ve své tvorbě reflektují Kelty a jejich kulturu. Samotný název spolku, Lughnasadh, odkazuje na keltský svátek připadající přibližně na přelom července a srpna, kdy tradičně začínalo období sklizně. Spolek již od roku 1997 pořádá cyklus výstav, jejichž hlavním programovým tématem je reflexe keltské kultury v nově vznikajících uměleckých dílech. Každá výstava má zadaný jednotící koncept - téma, jež se výtvarníci znají necelý rok předem a jež je jejich inspirací pro tvorbu.

ilustrace jak dubove listi na morani susti1

Obr. 1: Karel Stibor - Poutník
Obr. 2: Zdenka Reinerová - Moře mrtvých

 Letošním tématem je přítomnost Keltů na Moráni, tedy přímo v místě konání výstavy. Tuto ideu rozvedl ve svém textu Josef Ryzec, autor celého projektu. V rámci tohoto textu, jehož hlavním účelem je být inspirací umělcům a podnítit jejich tvořivost, představil svou verzi legendy o tom, jak Keltové stanuli na místě dnešního Karlova náměstí a to, že zde pravděpodobně stával posvátný dubový háj. Připomíná i to, že dub byl posvátným stromem a že se prý věřilo, že v šelestu dubového listí je možné zaslechnout ledacos, dokonce i z něj věštit budoucnost. S příchodem Slovanů byly pak keltské posvátné háje nahrazovány těmi slovanskými – a počaly sloužit jako pohřebiště. Místní název Moráň tak ne náhodou odkazuje na Moranu, slovanskou bohyni smrti. Nicméně víra v to, že šumění listoví může hovořit duchovní řečí a že je v něm člověk schopen zachytit ozvěny minulosti či budoucnosti zůstává i u Slovanů stejná.

Výstava nabízí pestrou paletu výtvarných přístupů, stylů a technik (mimo tradičních děl malířů, je tu k vidění například i keramika, sochařské objekty či malba na hedvábí). Jednotícím konceptem je společné téma, které je těsně spjato s Kelty a Morání. Proto nepřekvapí, že se na uměleckých dílech nejčastěji objevuje vyobrazení dubu a nebo Morany. Ač je jednou z hlavních os výstavy motiv stromů a lesa, někteří umělci pro svá díla zvolili motiv cesty a putování či s Moranou spojovanou lidskou pomíjivost a smrtelnost. Spolek Lughnasadh tedy dostál svému jménu a do Novoměstské radnice přinesl bohatou sklizeň plodů lidského umu.

Text a foto: Lucie Šimánková

Fotogalerie z výstavy: