Výstavou Do prostoru vzdává Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře hold osobnosti Josefa Hampla (1932-2019), neúnavného průzkumníka nových cest ve výtvarném umění, jehož život a dílo se uzavřely 25. března letošního roku. Název výstavy zdůrazňuje tendenci k prostorovému přesahu, příznačnou pro mnohé z Hamplových inovativních výtvarných technik. Inspirativní expozici v kutnohorském GASKu můžete zhlédnout do 19. ledna 2020.

Výstava je koncipována jako průřez mnohovrstevnou a inventivní tvorbou Josefa Hampla, jejíž geneze pokrývá časový interval šesti desítek let. Na jeho počátku sehrálo iniciační roli setkání s charismatickým Vladimírem Boudníkem na společném pracovišti ve strojírenském koncernu ČKD v roce 1959. Navzdory nevoli a represivním tlakům panujícího režimu byl Boudník již deset let neohroženým obhájcem abstraktní tvorby v duchu vlastního umělecké teorie explosionalismu. Vedle šíření osvěty nezištně zasvěcoval mladé umělce do tajů grafických technik, včetně vlastních inovativních postupů – aktivní grafiky a právě objevené strukturální grafiky. Nejstarší exponáty výstavy – soubor strukturálních grafik – reprezentují právě období šedesátých let, kdy se Josef Hampl projevil jako jeden z nejosobitějších Boudníkových následovníků.

01kruh a vosy

Obr. 1.  Kruh, 1963, strukturální grafika
Obr. 2.  Průvodce vosím hnízdem XXVII, 2014, koláž

Na sklonku šedesátých let prochází Hamplova tvorba dramatickým zlomem a obrací se od informálních struktur a materiálové exprese ke konkrétnosti a racionalitě geometrické konstrukce. Vedle kresby, grafiky a malby v tomto zcela odlišném duchu vytváří v průběhu sedmdesátých let rovněž první koláže šité ocelovými sponami. Tendence k přesahu do prostoru, která má v případě koláže z vlnitých průmyslových kartonů poněkud syrovou a rustikální podobu, se mnohem delikátnějším způsobem projevuje v perforovaných kresbách a grafických listech z osmdesátých let, stejně jako v prořezávaných kresbách z devadesátých let. Jako specifický projev expanze do prostoru chápe kurátorka Adriana Primusová landartové realizace v přírodě ze sedmdesátých a osmdesátých  let, které prezentuje dokumentárními fotografiemi umělcovy partnerky Hany Hamplové. Zcela originálním projevem jsou potom Hamplovy „vosí kresby“, vznikající v poslední dekádě umělcova života a vytvářené aplikací přírodně zbarveného materiálu z vosích hnízd na papírovou podložku.

02site kresby

Obr. 3.  Šité kresby, 90. léta, rozměr 200x90 cm, plátno, ruční papír, nitě, tuš, barva

Na počátku osmdesátých let dospěl Josef Hampl ke své nejvíce obdivované autorské technice, kterou je šitá kresba, rozšiřující a překonávající výrazové možnosti šité koláže. V nejčistší podobě je provedena prošitím pruhu bílého plátna černou nití na šicím stroji. Oba konce pruhu jsou poté upevněny na dřevěné tyčky a plátno je vertikálně zavěšeno do prostoru na způsob japonského svitku kakejiku. Dlouhé prameny volných nití, jemně se vlnící v proudění vzduchu, interagují s přímkami černých stehů a vnášejí tak do přísného geometrického řádu náhodný prvek a do stereotypní konkrétnosti život. V některých realizacích je šitá kresba kombinována s šitou koláží (stehy přichycují k bílému plátnu papír či tkaninu jiné barvy) nebo s klasickou kresbou (tuší nebo barvou na plátně). Šité kresby jsou zlatým hřebem výstavy a je jim vyhrazen exkluzivní prostor rozlehlého světlého sálu.

03 expozice

Obr. 4. Instalace šitých kreseb na výstavě Josefa Hampla Do prostoru v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře

Za jediný nedostatek výstavy Do prostoru, hodný zmínky, pokládám absenci Hamplovy strukturální malby z šedesátých let, jež by v takto tematizované expozici neměla chybět. Naopak vysoce pozitivně hodnotím prezentaci mimořádného souboru 44 šitých kreseb, včetně způsobu jeho instalace. Vždy dva svitky jsou spojeny rubovou stranou k sobě a tvoří jednu oboustrannou šitou kresbu. Na ploše obrovského sálu je vybudován jakýsi labyrint svitků, volně visících mezi stropem a podlahou a koupajících se ve světle, proudícím dovnitř velkými okny. Labyrint zve návštěvníka, aby jej obešel po obvodu sálu a poté se ponořil do jeho uliček a prozkoumal jej zevnitř. Taková procházka je přímo ideální cestou k důvěrnému seznámení se svébytnou a věčně proměnlivou krásou šitých kreseb Josefa Hampla, které zůstávají tím nejvýmluvnějším z jeho uměleckých objevů.

Autor: Jiří Bernard Krtička

Profil umělce: Josef Hampl, všestranný tvůrce a objevitel nových cest


Fotogalerie výstavy: