Galerie Václava Špály představuje pozoruhodnou figurální sochařskou tvorbu Davida Moješčíka, významnou měrou inspirovanou učením a tělesnou kulturou jógy. Výstavu osobitého moravského sochaře střední generace můžete v pražské Špálovce navštívit do neděle 15. března.

02mojescik

Obr. 1. /  2.   fAe II (King Cobra), 2017, polyesterový gel

Ve své volné tvorbě se David Moješčík nechává často inspirovat filozofií jógy, kterou sám aktivně praktikuje. Lze předpokládat, že toto orientální učení a s ním spojená kultura na něj působily již od dětství, neboť se narodil jako syn cvičitele jógy. Pozice meditujících ženských i mužských postav sice vycházejí z jógových ásan, autor se však nespokojuje s pouhou jejich ilustrací, ale veden svým výtvarným záměrem je transformuje do extrémních, často až fyzicky nereálných poloh. Tuto vrstvu jeho tvorby výstižně charakterizují „levitující“ figury v meditačním sedu, opírající se o podložkou pouze ve třech minimálních bodech.

03mojescik Obr. 3. Levitace II, 2005, polyester, akrylát, nerezová ocel, foto: Galerie Václava Špály
Obr. 4. Nymphae, 2015, kombinovaná technika, foto: Galerie Václava Špály

David Moješčík tvoří své sochy obvykle z moderních plastových materiálů (polyesterový gel, akrylát, laminát), jejichž povrch zpracovává do vysoké hladkosti. Postavy modelované realisticky, vždy však s vynecháním vlasů a s potlačením nepodstatných detailů, působí poněkud idealizovaně, díky čistě bílému a hladkému povrchu však současně teple a měkce. Sochy z plastů vznikají na podobném principu jako bronzové sochy, odlévané kovoliteckou technikou do hliněné formy. Umělec ostatně prošel tradičním sochařským školením, o čemž svědčí několik jeho realizací v bronzu. Alespoň jedna z jeho bronzových soch – Malá mořská víla z roku 2010 – je také ozdobou aktuální výstavy.

01mojescik

 Obr. 5. / 6. Ishavara, 2020, polyesterový gel, akrylát, sklo, ocel

Socha Levitace II z roku 2005 představuje ženskou postavu v meditačním sedu, opírající se o podložku pouze prsty pravé nohy a prostředními prsty pravé i levé ruky. Varianta této sochy se skloněnou hlavou byla roku 2010 odlita v nadživotní výšce dva metry v patinovaném bronzu a umístěna ve veřejném prostoru před nádražím Ostrava Svinov. Chef-d'oeuvrem výstavy ve Špálově galerii je právě dokončená socha Ishavara, znázorňující mužskou postavu „levitující“ v extrémní poloze, kdy celá váha těla spočívá na pěsti jediné ruky. Zcela jiného ražení jsou sochy bludiček a nymf, přehodnocující estetiku secesního tvarosloví a představující lyrický protějšek Ishavarovy extáze.

Autor: Jiří Bernard Krtička