Výstavu Žena 2.0 v karlínských kasárnách tvoří výsledek třetího sympozia české části mezinárodního hnutí Laydeez do Comics čili žen komiksu. Kresby s příběhy jsou do 30. října 2018 vystaveny v bývalém kasárenském bazénu, který je přístupný v otvírací době kavárny. Můžete také sledovat či podpořit vydání sborníku z dosavadních tří ročníků.

07

“Jsme zvyklí si stále stahovat na všechno aktualizace. Přemýšlely jsme proto, kolik verzí žen existuje. Jestli je to podmíněno dobou, fází života, přijatou rolí, kulturou nebo historií. Pohledů je mnoho a snažíme se, aby se každá autorka na téma podívala svýma očima,” popisuje Tereza Drahoňovská, spoluzakladatelka pražského Laydeez do Comics. Na jejich sympoziích se diskutuje myšlenka i praktický postup práce.

Vystavená díla Heleny Lasovské se inspirují historickými změnami, dřívějším vnímáním krásy a jeho setkáním se současností. Oipooik pojala do tvorby životní roli mateřství. Aliona Baranova formou fantasy zpodobňuje společenské stereotypy. Anežka Žídková zpracovala přímo téma výstavy Žena 2.0. Štěpánka Jislová v černobílých kresbách zaznamenává kontrast pohádek a moderní doby. Zasněný komiks v zářivých barvách Markéty Brecherové zkoumá možnosti životní role a hledání sama sebe. Justine Sarlat skvěle pracuje se symbolikou a její specifický styl má až mytologické rozměry. Tereza Drahoňovská pak vyšila logo výstavy ve folklórním stylu.

Umělecká skupina Laydeez do Comics Praha byla založena v roce 2015 s cílem přibližovat veřejnosti české komiksové autorky. Na každoročních sympoziích pak autorky týden společně tvoří na zvolené téma, obvykle z oblasti společnosti a genderu. Za práce z roku 2016 získaly ocenění Muriel za přínos českému komiksu.

Z vystavených prací letošního sympozia i předešlých dvou ročníků má vzniknout sborník. Bude obsahovat 90 stran komiksů, dále rozhovory s autorkami a články ke společenskému přesahu díla. Ve spolupráci s portálem Pointa.cz by mohl vyjít již do poloviny příštího roku. Na stránce projektu můžete najít ukázky publikace a případně její vydání podpořit.