Mladí architekti navrhovali nádvoří karlínských kasáren

Krajináři — krajinářští architekti - působí dojmem snad nejromantičtějšího oboru. Toulají se předmětem svého studia, kterému říkají architektura bez stropu. Studenti prvního ročníku ČVUT uspořádali výstavu v bývalém bazénu karlínských kasáren. Představili modely a nákresy možného uspořádání rozlehlého nádvoří bývalého vojenského objektu. Nejzajímavější nápady byly oceněny komisí pedagogů.

Necelý týden trvala výstava dvaceti vybraných prací na téma Krajina mého srdce. Každý ze studentů zde prezentoval model, půdorys, bokorys a situaci zvoleného prostranství. Vzhledem k místu konání výstavy si většina studentů vybrala právě dvoranu klasicistní budovy, která je dnes kulturní památkou.

V rámci dernisáže 29. května byly oceněny nejlepší práce a jejich tvůrci. Hlavní cenu Vavřínový věnec 2018 získaly studentky ze dvou ateliérů Anežka Vonážková (na fotografii) a Natálie Kolihová. Anežka Vonášková nazvala svůj projekt Entropie — síla zániku. Poukazuje na silný moment, že nyní zchátralý a opuštěný objekt velikosti Staroměstského náměstí dříve obývalo na dva tisíce vojáků.

Karlínská kasárna jsou v majetku ministerstva spravedlnosti, které je chce přestavět na justiční areál. Do doby přípravy projektů jsou ve tříletém pronájmu pro kulturní centrum Matěje Velka. Najdete tu galerii Karlín Studios, Prastánek Františka Skály, rozhlednu a prolézačky Čestmíra Sušky, kinosál a kavárnu. Probíhal tu také výtvarný festival 4 dny v pohybu.