Výstava Kapitola druhá představuje kolaborativní díla autorské dvojice odkazující na proměny krajiny lidským působením. Jde o již několikátý společný projekt absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kteří spolupracují s kurátorem Experimentálního prostoru NoD Pavlem Kubesou. Výstava potrvá do 1. června 2018.

IMG 20180423 191206Divadelní teoretik Ivo Osolsobě považoval za jeden ze způsobů komunikace model. A právě různé druhy modelů lze na výstavě více či méně zřetelně objevovat. Modely krajiny v různých perspektivách připomínají modelovou železnici.  Greenscreenová plátna tvoří kulisu a představují absolutní potenciál - bylo by na ně možné promítnou cokoliv. Minimalisticky jsou doplněna o nepatrné tahy štětcem. Ocelové rámy obsahují jakoby mimochodem sušené květy růží zalité pryskyřicí.

Pavel Kubesa připomíná, že se nacházíme v takzvaném období antropocénu, kdy člověk celosvětově ovlivňuje a často i ničí krajinu ve značném rozsahu. Skutečně tak můžeme zanechat zcela novou geologickou epochu. Člověk se stává majitelem krajiny a používá ji jako nástroj. Kurátor cituje německého filosofa Gottfrieda Wilhelma von Leibnize, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů. “I my jsme dospěli k závěru, že tenhle svět je nejlepší ze všech možných provizorií. Současně je po zásahu člověka dost možná tím posledním,” uzavírá Pavel Kubesa.

Filip Dvořák i Martin Kolarov získali titul magistra umění v oboru malba na pražské UMPRUM. Vystavují přibližně sedm let v domácím prostředí i v zahraničí. Dvojice autorů i stejný kurátor navazují na projekt Provizorní krajina, který mezi březnem a dubnem proběhl v brněnském Industra Art. Takřka nerozlučná dvojka měla loni výstavu Mlčení bouře v žižkovském Atriu, v galerii Kaplička v Jablonci nad Nisou a v roce 2015 HashtagNike v Jelení.