Setkání na téma Národní galerie jako hostitel a partner proběhlo 18. ledna 2018 ve Veletržním paláci. Zúčastnila se ho převážně umělecká komunita, zaměstnanci i návštěvníci galerie. Ředitel Jiří Fajt zahájil představením změn v instituci za tři a půl roku jeho působení. Debata vznikla na základě kritiky spolupracujících umělců a měla by pokračovat v pravidelných cyklech.

Stálé sbírky budou bezplatné

“Po nástupu jsem zjistil, že Národní galerie není vůbec připravena na plnění svého poslání. Chovala se spíše jako realitní agentura a pronajímala prostory těm, kteří si je zaplatili. Změnili jsme strukturu a oživili dramaturgii pro veřejnost. Podařilo se ztrojnásobit návštěvnost. Podle příjmů pokladny měla v roce 2014 nanejvýš 250 tisíc návštěvníků a v roce 2016 to již bylo téměř 720 tisíc. Stejně byly navýšeny i vlastní příjmy na zhruba 50 milionů ročně. Vznikl Klub přátel NG, jehož členové mohou za 999 korun ročně navštěvovat všechny výstavy a stálé sbírky. Díky partnerství Komerční banky mají mladí do 26 let snížené vstupné. V blízké budoucnosti plánujeme zpřístupnit některé objekty stálých sbírek zcela bezplatně pro všechny. Spolupracujeme s předními světovými institucemi a snažíme se přivést do Prahy nejlepší umělce,” předeslal Jiří Fajt.

IMG 20180118 182122

Státní, nebo veřejnoprávní galerie?

Současný statut státní příspěvkové organizace řadí pracovníky galerie mezi státní úředníky. Potýká se proto s nedostatkem pracovních sil. Omezuje to i obchodní činnost a další rozvíjení vlastních zdrojů. Jiří Fajt by rád prosadil zákon o veřejné instituci v kultuře. Tak by se přiblížila fungováním vysokým školám. Stávající vláda má tento cíl v programovém prohlášení, což ovšem měla bez výsledku i ta předchozí.

Vzdělávací úloha

Dlouhodobě má galerie kvalitní lektorský program, kterému se věnuje dvanáct zaměstnanců a padesát externistů. Ten je určen všem věkovým kategoriím se zvláštním důrazem na sociální menšiny. Probíhá program Národní galerie dětem. V prestižním prostoru korza Veletržní paláce vedle kavárny má vzniknout edukační centrum.

Pokračuje oživení budov

V současné době bere mnoho sil oživit všech šest areálů Národní galerie. Ředitel Fajt se účastní pracovní skupiny Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města. V druhé polovině května zahájí druhý ročník Anežka Live! v zahradách Anežského kláštera.  Další možnosti nabízí jižní zahrada a slavnostní dvůr Salmovského paláce. Zde má vzniknout expozice současného umění, bohaté edukační programy a to bezplatně. V letošním roce má dojít na rekonstrukci a zpřístupnění dvorany Paláce Kinských na Staroměstském náměstí. Veletržní palác má problémy se vzduchotechnikou, která se blíží hranici životnosti. Plánuje se zdvižení střechy vnitřní dvorany a další stavební úpravy.

Málo lidí a mnoho byrokracie

Ze strany umělecké komunity zaznívají kritické hlasy ke spolupráci a pořádání výstav. Kurátorka Tereza Stejskalová si stěžuje na časté střídání produkčních a řadu dalších nedostatků a vydala k tomu v loňském prosinci článek na webu Artalk. Také další diskutující upozornili na chaotičnost a provozní problémy při realizaci výstav.  Ředitel Fajt vysvětluje tyto případy nedostatkem pracovníků galerie a chystá vypsání výběrových řízení. Za velký problém považuje administrativní zátěž státního sektoru. A samozřejmě podfinancování zaměstnanců v kultuře a z toho plynoucí fluktuaci.

Sekuriťáci jako v supermarketu

V kritických ohlasech byl opět vynesen trvající problém s bezpečnostní službou, který se táhne již řadu let. V roce 2004 rozhodl tehdejší ředitel Milan Knížák zbavit se kustodů jako zaměstnanců galerie a najal externí bezpečnostní agenturu. Pak došlo k hromadnému výběrovému řízení pro celý státní resort kultury. Před rokem a půl se tak do Národní galerie dostala firma Abas. která po sérii problémů náhle v březnu 2017 odstoupila od smlouvy. Přes víkend tak bylo nutné najmout další agenturu G4S. Aktuálně probíhá nové výběrové řízení na bezpečnostní služby. Má však dojít na rozdělení do tří oblastí. Klasicky je to ozbrojená stráž mimo veřejné prostory a hlídači na výstavních plochách. K nim mají přibýt informátoři, kteří budou schopni pohovořit i v cizích jazycích s návštěvníky o umění. Tuto práci by ideálně mohli vykonávat studenti. Bezpečnost bude nadále zajištěna externí firmou, protože v současné době není možné navýšit počet zaměstnanců galerie.

Vize a očekávání

Zlepšit fungování má zajistit zavedení funkce manažerů jednotlivých objektů. Kurátoři se mají podílet na větším množství výstav z vlastní produkce. Jednu třetinu by mohly tvořit dodané výstavy bez autorství galerie. Je dodržováno zastoupení lokální a internacionální scény, chystají se akce dialogu domácích a zahraničních, historických a současných umělců. Výstavy slouží také k doplňování sbírek. 97 % veškerých děl je v depozitářích a plánuje se jejich zpřístupňování. Pro větší zviditelnění projektů má proběhnout jednání o umístění reklam na ruzyňském letišti. Chystá se redesign a nová vizuální identita Národní galerie. Ta má být představena v květnu.

IMG 20180118 182130