Spolek Lughnasadh: JAK DUBOVÉ LISTÍ NA MORÁNI ŠUSTÍ aneb Náš posvátný háj, co jinde nemaj 

Spolek Lughnasadh: JAK DUBOVÉ LISTÍ NA MORÁNI ŠUSTÍ aneb Náš posvátný háj, co jinde nemaj
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 
6. srpen 2020 - 30. srpen 2020

Praha 2, Novoměstská radnice

Výstava výtvarného spolku Lughnasadh s názvem "JAK DUBOVÉ LISTÍ NA MORÁNI ŠUSTÍ aneb Náš posvátný háj, co jinde nemaj"  v Galerii v přízemí Novoměstské radnice.

K vidění bude nově vzniklá sestava uměleckých děl členů a hostů keltského spolku, inspirovaných odkrýváním pozapomenutých keltských vrstev historie Karlova náměstí, spolu s bájí o cestě do neznáma.

Spolek Lughnasadh

Volně sdružuje výtvarníky, jak členy spolku, tak jejich hosty. Amatéry i profesionály. Na předem dané téma, které  má vždy vazbu na historii keltského osídlení v dané lokalitě, vytvoří autoři díla, která posléze představí na společné výstavě. Autor projektu, pan Josef Ryzec, předá umělcům zvolené táma předem, zhruba symbolických 9 měsíců. Výtvarníci jej ztvární ve svém díle,  každý podle toho, jak v něm zadání rezonuje. S výstavou je spojená oslava keltského svátku Lughnasadhu. Lughnasadh byl keltským svátkem ve kterém probíhala sklizeň plodů. Byl posledním ročním obdobím keltského roku. Trval 3 měsíce (srpen-obilí, září-ovoce, říjen-zvěř). V přeneseném slova smyslu je výstava také takovou symbolickou sklizní duševních plodů. Spolek Lughnasadh navazuje na sdružení Lugh, jenž bylo založeno v roce 1997. To znamená opravdu dlouhou kontinuitu. Za toto období bylo realizováno přes 30 výstav. V Čechách i v zahraničí.

Novoměstská radnice