Krádež v drážďanské historické klenotnici Zelené klenbě (Grünes Gewölbe) je událostí, která nezahýbala, ale doslova zatřásla nejen německým světem umění. V noci na 25. listopadu zloději vnikli do expozice historických klenotů, která se nachází v Rezidenčním zámku (Residenzschloss) v centru Drážďan, a odcizili růžovou diamantovou sadu, soupravu briliantů a šperky královen.

K rozsáhlé kulturně-historické ztrátě se vyjádřil první předseda Spolku německých historiků umění Prof. Dr. Kilian Heck: „V případě Zelené klenby v Drážďanech se bezpochyby jedná o jednu z nejdůležitějších kulturních sbírek Německa. Pokladnice saských kurfiřtů a králů představuje také jednu z nejvýznamnějších sbírek celého světa. Obsahuje nejrůznější umělecká díla od doby renesance, přičemž období vlády saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného (1694-1733) tvoří stěžejní součást sbírky.

01Residenzschloss

Obr. 1.  Historická klenotnice Zelená klenba se nachází v Rezidenčním zámku v Drážďanech

Ze sbírky Zelené klenby plné nejrůznějších skvostů vybočuje soubor klenotů a jejich garnitur. V pondělí ráno byly ukradeny hned tři garnitury. Podle dosavadních informací se jedná o dva soubory obsahující na 40 objektů a jeden soubor s dvaceti objekty i společně s jejich osazením. Význam těchto objektů netkví v materiální, ale v nesmírné kulturně-historické hodnotě. Onu nevýslovnou hodnotu nereprezentují jednotlivé elementy nebo jednotlivé kameny zasazené do šperků, ale soubor, který garnitury představují.

Krádež a obrovská ztráta zasáhly nejsilněji Státní umělecké sbírky (Staatlichen Kunst­sammlungen) v Drážďanech a celé Sasko. Bez přehánění můžeme říct, že včera v noci bylo poraněno centrální místo saské kultury a historie. Toto zranění je ale daleko hlubší a zásadnější. Jak náš kolega profesor Dirk Syndram, ředitel Zelené klenby včera ozřejmil, nejedná se o nic menšího než o světové kulturní dědictví. Uprostřed zděšení a ohromení doufáme společně se Státními sbírkami v Drážďanech, že exponáty nebudou poškozeny nebo rozebrány, ale že se vrátí zpět do Zelené klenby.“

02zelena klenba

Obr. 2. Interiér historické klenotnice Zelená klenba
Obr. 3. Růžová diamantová sada, jedna ze tří odcizených garnitur

Podle médií ale rozebrání klenotům hrozí, jelikož jsou ve své původní podobě na černém trhu prakticky neprodejné. Spekuluje se i o tom, že se mohlo jednat o krádež na objednávku a že se tudíž objekty do Německa nemusí nikdy vrátit, v lepším případě by mohli pachatelé žádat výkupné. Kamery zachytily v pondělí v ranních hodinách dva lupiče s baterkou a sekerou. Překvapí, jak málo stačilo k uloupení tohoto světového kulturního dědictví. Rozbít okno, překonat mříže a rozbít skla vitrín. Přes značnou kritiku však Státní sbírky označují svůj bezpečností koncept za naprosto dostačující. Ročně za něj vydávají osm miliónu euro.

Následně se zjistilo, že vitríny nejsou zcela prázdné, jak se původně předpokládalo. Větší část briliantové sbírky zůstala na místě, stejně jako menší objekty, například knoflíky ze sbírky diamantů, které mají asi nejnižší hmotnou hodnotu, jelikož jsou vybroušeny do podoby, která se užívala v 16. a 17. století. Později již tento brus vyšel z módy a přebroušení není možné. Další se ukáže až po podrobnějším policejním šetření.

Autorka: Eva Čapková

Foto: Staatlichen Kunst­sammlungen Dresden