orit ishay zeme jelena

Fotografie z tvorby významné umělkyně Orit Ishay za posledních deset let představuje výstava Země jelena v Domě fotografie. Původně fotoreportérka a dokumentaristka se až ve středním věku začala zabývat uměleckou fotografií a dosáhla mezinárodního úspěchu. Zaměřuje se na sociální tvorbu, kterou dokázala změnit osud celého města.

 

 

Fotografie z tvorby významné umělkyně Orit Ishay za posledních deset let představuje výstava Země jelena v Domě fotografie. Původně fotoreportérka a dokumentaristka se až ve středním věku začala zabývat uměleckou fotografií a dosáhla mezinárodního úspěchu. Zaměřuje se na sociální tvorbu, kterou dokázala změnit i osud celého města.

Za koncepcí výstavy stojí kurátorka Dalia Levin, která byla dvacet let ředitelkou muzea současného umění Herzliya. Ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková navštívila Izrael v rámci mezinárodní skupiny kurátorů a při této příležitosti oslovila Daliu Levin. “Doufáme, že je to počátek větší spolupráce s izraelskou stranou zejména v oblasti fotografie a videoartu, které jsou nejvýraznější součástí izraelské výtvarné scény,” říká Magdalena Juříková.

Jméno výstavy odkazuje na biblický úryvek, který popisuje zemi Izrael. Ačkoliv autorka sama není pobožná, vztahuje se k Bibli jako k filozofickému a sociálnímu textu. Jelen je také symbolem izraelské pošty. Má však jít i o slovní hříčku v angličtině mezi pojmy “dear country” a “deer country”. Jedním z exponátů je soška jelena.

Iz 35, 6: "Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině."

Ishay zachycuje každodenní život a zkoumá jej do hloubky. Zajímá ji centrum i periferie, jednotlivec i obec, národ, armáda, město i kibuc, starousedlíci i imigranti. Abstraktní obrazce vzniklé brzdnou dráhou na ploše letiště připomínají poutníky po stopách Ježíše Krista či migrační vlny Židů přicházejících do Izraele. Transportovaly se tudy zbraně ve válce za nezávislost i umělecké předměty. Často si také všímá kompozice moře, pevnina, vzduch. Série “Veřejná autorita” znázorňuje dokumentární kolekci již nepoužívaných, barevně upravených civilních bunkrů.  “Snažím se kompenzovat ztrátu pocitu bezpečí hravým způsobem. Dochází k reakci mezi estetickým vjemem a dramatickou skutečností. Jednoduché obrazy skrývají složitost reality,” říká Orit Ishay.

V průběhu výstavy také narazíte na nejrůzněji rozmístěné fotografie prázdných židlí. Ty symbolizují pohřešované lidi. Izraelské rodiny mají zvyk v případě pohřešování svého člena umísťovat ke stolu prázdnou židli.

Ve videosalonku je promítán dokumentární film z pouštního města Arad. Interpretuje dílo “Neříkej tomu noc”, které napsal izraelský spisovatel Amos Oz. Město bylo založeno v roce 1962 a román popisuje jeho výstavbu. Film natočila Ishay během pobytu v Aradu jako rezidenční umělkyně s nulovým rozpočtem. Na jeho základě realizovalo vedení města změny ve prospěch svých obyvatel. Film byl promítán také na půdě OSN a podařilo se pro město získat dotace v řádu milionů dolarů na rozvoj.

 

orit ishay

 

Orit Ishay se narodila v roce 1961 v Tel Avivu. Její díla jsou zastoupena v evropských sbírkách například v Muzeu moderního umění ve Vídni nebo v Muzeu současného umění v Krakově. V Praze se představuje vůbec poprvé. Absolvovala studia umění na třech různých školách v Jeruzalémě. Od roku 2011 také působí jako profesorka umění a fotografie. Neúčastní se diskuze na sociálních sítích a nechodí na demonstrace. “Věřím, že umění má sílu změnit sociální a politickou situaci,” říká. Uměleckou kariéru začala dokumentárním filmem. Pracovala jako fotografka pro všechny významné izraelské časopisy.