Kolektivní identita Ho-Ho-No-Št pracovníků Psychiatrické nemocnice Bohnice dala vzniknout výstavě Čtyři mezi ploty, která probíhá do 22. března 2019 v někdejším letním sídle staroměstských purkmistrů. Obrazy a dřevořezby pomáhají tvůrcům ponechat si prostor pro svůj vnitřní svět a jeho vyjádření.

13

Vernisáž v obřadním sále provedl hudbou kytarista a skladatel Lukáš Sommer. Zahájil pavoučí skladbou k poctě Janu Kaplickému, který v jednom rozhovoru, že když vidí pavoučí síť, tak si uvědomuje, jak jsou naše stavby nedokonalé. Při kytarovém recitálu ho doprovodila na djembe Kateřina Ferlesová.

Kolegyně vystavujících autorů Eva Růžičková přiblížila terapetickou práci. “Terapeut má za úkol pomáhat nemocnému pacientovi. Když přijde do práce, tak musí odložit svoje vlastní osobní příběhy, jinak by nemohl druhého dobře vnímat. Zároveň ale musí dobře fungovat jeho vlastní emotivita. Po práci se opět vrací do svého soukromého života a potřebuje najít vnitřní naplnění a zažít sám sebe. Při vlastní tvorbě máme čas a prostor věnovat se sami sobě. A díky tomu můžeme vykročit do dalšího dne,” vysvětlila při zahájení Eva Růžičková.

Za městskou část Praha 8 pozdravil její místostarosta Tomáš Tatranský. “V obrazech je cítit někdy existenciální tíže a jindy určitá lehkost a hravost i smysl pro humor. A smysl pro humor je pro práci v psychiatrické nemocnici esenciálně důležitý,” řekl místostarosta.

Autorům je společná profese terapeutů i hluboký zájem o výtvarné umění. Eva Holubová má vystudovanou školu uměleckého designu. Marek Holub absolvoval katedru arteterapie. Kateřina Nováková pracovala v severočeských galeriích. Všichni tři v současnosti působí jako psychoterapeuti Psychiatrické nemocnice Bohnice. Zde do roku 2005 pracoval také čtvrtý z autorů, řezbář Tomáš Štolba. Více o nich najdete na stránce Městské části Praha 8.