Zatímco některé kavárny mají vystavování uměleckých děl jako vedlejší činnost, na Umprumu udělali dočasně z galerie opravdovou kavárnu. Studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové tu vystavují klauzurní práce a obsluhují hosty. Připraven je bohatý doprovodný program na mezinárodní úrovni. Výstava Design Treat Café potrvá do 2. června 2018, kdy proběhne závěrečný večírek.

UMPRUM Design Treat Caf Atelier K O V foto L Glisnikova 15

Autorkou a kurátorkou výstavy je vedoucí ateliéru K.O.V. (koncept, objekt, význam) docentka Eva Eisler. Cílem má být zapojit studenty do komunikace s veřejností. “Chceme se naučit vytvářet vztahy, protože můžeme mít sebelepší vzdělání, ale náš život se může rozpadnout ve vztazích v rodině, s partnery, s komunitou… Také se budou muset potýkat s navštěvníkem, který si třeba chce nějaké dílo vybrat, ale je náladový. Učíme se trpělivosti, chápání a respektu,” říká Eva Eisler. Studenty tak má projekt vytáhnout z jejich komfortní zóny a zaběhnutého života v ateliéru.

Návštěvníci si mohou posedět u stolu z masivního dřeva, zahrát si šachy, prohlédnout výstavu a videoprojekci. Dostanou také ceník děl a některé si odnést domů. Někteří z autorů se přitom již nyní účastní domácích i mezinárodních výstav a jsou nositeli ocenění.

Ateliér K.O.V. má okolo 25 studentů ze šesti ročníků. Funguje tak v podstatě jako jednotřídka, kde se mladší mohou učit od starších a jsou všichni jsou ve stálém kontaktu. Část z nich jsou zahraniční stážisté, kteří absolvují výuku v angličtině.

Doprovodný program zajišťuje Marie Kordovská. Pravidelně bude probíhat každý čtvrtek od 18 hodin. Další akce budou nepravidelně, obvykle v pátek a v sobotu. Po celý týden od 23. dubna se projekt zapojí také do Týdne umění. V tomtéž týdny o víkendu bude otevřeno v rámci Open Square na náměstí Jana Palacha i další akce Gallery Weekend Prague.

Do budoucna by mělo vzniknout při Vysoké škole uměleckoprůmyslové trvalé zařízení pro veřejnost. To však závisí na otevření nové budovy v Mikulandské ulici. Jednou z možností tak je, že se ze stávájícího sálu galerie UM stane kavárna natrvalo a dojde k odkrytí oken s výhledem na Rudolfinum.

Autorkou fotografií ze zahájení výstavy je Lenka Glisníková