Na výstavě Pocta nejen fialové představila pražská galerie Nová síň malby Jiřího Černého, vyznačující se důrazem na smyslové opojení barvou. Výstava, prezentující umělcovu tvorbu z období posledních deseti let, byla 11. října předčasně ukončena vinou vládních protiepidemických opatření.

c01 Obr. 1.  Detail z lesa, 2019, akryl
Obr. 2.  Větvičky 1, 2019, akryl

V první části expozice představuje autor své osobní téma „větviček“ – kompozice z rostlinných fragmentů, které dále rozvíjí a transformuje směrem k abstrakci cestou geometrizace tvarů a radikální redukce barevné škály. Nelze přehlédnout, že v této abstrahované poloze malby je umělcův výraz blízký charakteristickému projevu Aleše Lamra.

c02Obr. 3.  Větvičky 3, 2019, akryl
Obr. 4.  Modrý monochrom, 2020, akryl

Následující druhý oddíl výstavy prezentuje parafráze, jimiž autor vzdává hold svým malířským vzorům z české i světové scény 20. století. Třetí a závěrečný oddíl expozice dokumentuje autorův pozvolný vývoj k monochromnímu obrazu, který může být nejen senzualistickým opojením barvou, ale také kontemplací jejího imanentního obsahu a významu.

Text: Jiří Bernard Krtička
Foto: Jaroslav Kučera