Opráski sčeskí historje jsou původně internetovým projektem. Vychází jako webkomiks již od roku 2012 a dlouhodobě se těší zájmu početné fanouškovské základny. Dočkaly se knižního vydání i karetní hry - a v době prázdnin budou k vidění i na půdě galerijní. Jejich současná výstava Opráski sčeskí historje s podtitulem Slavné české bitvy – výstava nejen k výročí bitvy na Bílé hoře, která se nachází v Malé galerii Villy Pellé, bude otevřena do 23. srpna 2020.

Za komiksovým fenoménem Oprásků stojí autor, jenž svou identitu skrývá pod pseudonymem Jaz. Pro jeho tvorbu je příznačná charakteristická kresba, typické jazykové hříčky s českou gramatikou daleko za hranicí spisovného jazyka, svérázný ostrovtip a komentáře české historie, které ve svém humoristickém pojetí obstojí i z pohledu fundovaného odborníka. Samotný Jaz na veřejnosti vystupuje v převleku a masce a důsledně si chrání svou anonymitu. Sám sebe stylizuje do Zmikunda, jedné z postav svého komiksu odkazující na Zikmunda Lucemburského. Dále je o tomto autorovi je známo jen to, že pracuje v (blíže neurčeném) historickém ústavu.

rohac hus opraski

Obr. 1 a 2: Ukázky z Jazovy tvorby (zdroj: Galerie Villa Pellé)

Vizuál celého komiksu je založen na výrazné stylizaci digitální kresby, která je snadno rozpoznatelná a pro Opráski typická, stejně jako specifické nakládání s češtinou. Jazyková stránka komiksu, která na první pohled zaujme zdánlivě náhodným množstvím překlepů a hrubými proviněními proti pravopisu, je ve skutečnosti založena na promyšleném konceptu a na důmyslných hříčkách s českým jazykem.

Rok 2020 je důležitým výročím nejen bitvy na Bílé hoře, od které právě uplynulo 400 let, ale i bitvy na Vítkově, jež se udála přesně před 600 lety. Nosnou osou celé expozice se proto staly významné mezníky českých dějin (od samých počátků až po současnost) viděné z pohledu vybroušené satiry a štiplavého humoru. Barevné tisky v klasických obrazových rámech doplňuje pás kreseb na stěnách po celém výstavním sále. Digitální tisk těchto kreseb byl proveden na speciální textilní povrch, který byl posléze přenesen na zeď. Kromě již zmiňovaných husitských válek a bitvy na Bílé hoře a dalších významných historických milníků českých dějin (první světové války, atentátu na Heydricha a celé řady neméně významných událostí) nechybí ani reflexe tématu zcela aktuálního a současného – boje s koronavirem.

Výstavnímu prostoru dominuje model Bílé hory, který je umístěn uprostřed místnosti. S tímto modelem souvisí dva interaktivní prvky výstavy. Tím prvním - a méně nápadným z nich - je model lanového vleku na úbočí hory. Celý vlek je možné uvést do pohybu pomocí malé kličky, kterou lze otáčet a zajistit běh zásobování na vrchol hory. Druhým interaktivním prvkem výstavy je velké černé tlakové dělo, na kterém návštěvník výstavy nalezne návod k použití, jak „vystřelit“ z děla na vojáka císařské nebo stavovské armády nacházejícího se na samém vrcholku Bílé hory. Je-li tlakové dělo dobře namířeno, pak vzduchový ráz povalí postavičku vojáka na vrcholu Bílé hory.

opraski bila hora delo

Obr. 3: Jaz a tlakové dělo /  Obr. 4:  Míření tlakovým dělem /  Obr. 5: Lanový vlek na Bílou horu

Opráski sčeskí historje jsou výstavou na první pohled pojatou spíše nevážně, přesto se drží promyšleného konceptu a prostory výstavního sálu využívají naplno. Jste-li fanouškem tohoto komiksového fenoménu, dostane se vám na této výstavě přesně toho, co od svých oblíbených Oprásků čekáte: svérázných komentářů naší historie, všemožně pokřiveného českého pravopisu a hlavně vybroušeného ostrovtipu, který je kořením celé expozice.

Text a foto: Lucie Šimánková


Fotogalerie výstavy: