rene block lidiceNová stálá expozice Remember Lidice byla slavnostně otevřena v Galerii Lidice v pátek 9. června 2017 za účasti přeživších obyvatel původní obce. Přítomen byl i významný německý galerista René Block, který již půl století let nezištně usiluje o kolekci uměleckých děl pro připomínku tragédie vyhlazení Lidic.

 

 

 

Nová stálá expozice Remember Lidice byla slavnostně otevřena v Galerii Lidice v pátek 9. června 2017 za účasti přeživších obyvatel původní obce. Přítomen byl i významný německý galerista René Block, který již půl století let nezištně usiluje o kolekci uměleckých děl pro připomínku tragédie vyhlazení Lidic.

 

Slova někdy mohou být pro sdílení našeho společného kulturního dědictví spíše překážkou, protože používáme různé jazyky. Naopak výtvarným uměleckým dílům může člověk rozumět beze slov,” uvedla ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová.

René Block:
Pro mne je to expozice,
která mluví o míru.

 

První fáze sbírky vznikla v roce 1967, kdy se René Block dozvěděl o výzvě Lidice Shall Live britského lékaře a politika sira Barnetta Strosse. “Tehdy jsem byl velmi mladý a o Lidicích jsem nevěděl takřka nic. K lidickým událostem došlo v roce 1942 a témže roce jsem se narodil, takže od počátku bylo jasné, že můj vztah k Lidicím bude velmi osobní a silný,” říká René Block. V té době již vedl galerii a měl přátele mezi umělci. Podařilo se mu získat pro českou výstavu Pocta Lidicím (Hommage à Lidice) díla 21 umělců převážně z okruhu západoněmecké avandgardy. “Tito mladí autoři dosud nebyli zastoupeni v žádných musejních institucích. Šlo mi o to je prosadit a převést jejich díla za železnou oponu,” popisuje René Block. To se mu podařilo a uspořádal v roce 1968 ve Špálově galerii. Do jeho úmyslu však zasáhla okupace, kontakty byly přerušeny a celá sbírka na třicet zmizela na půdě zámku Nelahozeves.

 

Po znovusjednocení Německa již renomovaný galerista Block znovu oslovil autory, tentokrát z obou spojených německých zemí a v roce 1997 přivezl další soubor 31 uměleckých děl pod názvem Pro Lidice. Z původního souboru se mezitím staly cenné exponáty světoznámých umělců. Například malíř Gerhard Richter, který pro Lidice věnoval známý obraz Strýček Rudi, je v současnosti vůbec nejoceňovanějším žijícím malířem. Galerie v Lidicích získala důstojný prostor v podobě bývalého kulturního domu, který přešel do vlastnictví státu a v roce 2002 byla zahájena jeho přestavba na výstavní prostory. Stal se součástí Památníku Lidice jako příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR.

 

Potřetí již můžeme sbírku obdivovat v její současné podobě. “Bylo mi velkou ctí, že lidickou sbírku tvořili z velké většiny němečtí autoři, ale chtěl jsem aby byla mezinárodní. Proto jsem oslovil 44 autorů z celého světa,” říká Block. Nově se tak letos připojili výtvarníci Lawrence Weiner, Rosa Barba, Sunah Choi, Valie Export, Alfredo Jaar, Sarkis a mnozí další. Díla padesát let stará se mísí se zcela současnými.

 

Kurátorkou a autorkou koncepce nové expozice je Luba Hédlová. Ta se zamýšlí, zda nás umění může pohnout k reflexi. “Tíživou historii si stále připomínáme a snažíme se s ní vyrovnat. Ale kolik konfliktů, kolik genocid jsme v posledních letech ve světě viděli. Pokud se tehdy umělci ptali, jakou roli může mít umění po zážitku válečných hrůz, tak dnes jsme současníky podobných událostí,” říká Luba Hédlová a připomíná starší slova Reného Blocka, že svět se z osudu Lidic nepoučil.