Muzeum hlavního města Prahy v Domě U Zlatého prstenu představuje umělecký soubor Divadla Říše loutek u příležitosti 100. výročí jeho založení. Hlavním předmětem výstavy nazvané 100 roků Říše loutek jsou samotné loutky, ovšem v koncepci výstavy je pamatováno i na ty, kteří loutkám dávají život. Výstava je otevřena až do 31. ledna 2021.

 Říše loutek byla založena akad. sochařem Vojtěchem Suchardou, který se stal také prvním principálem divadla. Přesně před sto lety, tedy v září 1920 se konalo první představení pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Poměrně záhy se loutkové divadlo Říše loutek stalo známým a pro své nesporné umělecké kvality uznávaným souborem, který se těšil přízni malých i dospělých diváků. V repertoáru Říše loutek byly nejen pohádky pro děti, ale i díla klasiků určená starším divákům.

busta sucharda kostym suchardova

Obr. 1 Busta Vojtěcha Suchardy, zakladatele divadla Říše loutek
Obr. 2 Ukázka kostýmů pro loutky od Anny Suchardové-Brichové

Na podzim roku 1928 se Říše loutek stěhuje do stávajícího působiště v budově Městské knihovny, kde ostatně sídlí dodnes. Prostory jsou speciálně navržené pro loutkový soubor a umožňují hrát představení s nejrůznějšími typy loutek. Vojtěcha Suchardu v čele divadla později nahradil jeho pokračovatel  akad. sochař Bohumír Koubek. Obě tyto výrazné osobnosti vtiskly Říši loutek osobitý umělecký styl. Důležitý moment v historii Říše loutek sehrála také povodeň. V srpnu 2002 bylo totiž divadlo těžce poničeno tehdejší povodní. Poškození se nevyhnulo technickému vybavení divadla a dokonce ani části loutek. Naprosto zničeny mimo jiného byly i dekorace a archiv. Divadlo bylo po povodni obnoveno a znovu otevřeno v únoru 2003. Dne 26. září 2020 uplyne přesně 100 let od prvního uvedeného představení Říše loutek. Výstava 100 roků Říše loutek mapuje stoletou historii tohoto uměleckého souboru i loutek jako takových.

koubek loutky

Obr. 3: B. Koubek: Loutka princezny z inscenace Pohádkový zákon

Obr. 4: B. Koubek: Loutky z inscenace Malé loutkové varieté

Výstava představuje ukázky různých typů loutek a dekorací z inscenací Říše loutek v časovém rozmezí od roku 1920, tedy od těch úplně nejstarších, až po současnost. Mezi nejcennější vystavené exponáty patří původní loutky V. Suchardy a B. Koubka. Zastoupeny jsou ovšem i neméně cenné kostýmy pro loutky od Anny Suchardové-Brichové. Loutky bylo totiž možné převlékat a kostýmy byly překrásně zpracovány až do nejmenších detailů. Spolu s loutkami tak tvoří unikátní sbírku.

sucharda loutky

Obr. 5 V. Sucharda: loutky z inscenace Pohádka pošťácká

Obr. 6. V. Sucharda: detail loutky z inscenace Kašpárek na vlnách fantas-oceánu

Druhou osou výstavy je pak představení osobností spjatých s existencí loutkového divadla jako takového, tedy jeho zakladatelů a členů souboru, zejména významných tvůrců, kteří se podílejí na výtvarné stránce divadla. Nechybí tedy medailonky výtvarníků s ukázkami jejich tvorby, ale třeba i fotografie loutek či stojan s historickými plakáty, na kterém je možné najít i plakát úplně prvního představení Říše loutek. Pro návštěvníky výstavy je připraven také multimediální obsah ve formě krátkého dokumentárního videa, kde je představeno zákulisí a fungování loutkového divadla dostatečně srozumitelně i pro dětského návštěvníka.

Výstava jako celek tedy popisuje stoletou historii divadla důkladně, nicméně poutavě. Návštěvník se seznámí se stoletou historií loutek, které si prošly scénou tohoto konkrétního divadla, a se vším, co k loutkovému divadlu patří, avšak běžnému divákovi zůstane skryté za oponou.

 

Text a foto: Lucie Šimánková

 

Zajímavé odkazy:

 

Fotogalerie z výstavy: