V podzemí starého města pražského v Michalské ulici 3 najdete skupinovou výstavu Flora Mystica II. čtyř mimopražských autorů. Název odkazuje na zastoupení motivů květin a mystérií v dílech. Markéta Lemberk, Petra Šrámková, Jan Hachran a Václav Trajer pořádají společný projekt do 28. června 2018. Vstupné v Galerii U Zlatého kohouta je dobrovolné a výstava je prodejní.

IMG 20180606 183036

Markéta Lemberk vedle vlastní tvorby pracuje v táborské galerii Supice. V malbě se zaměřuje hlavně na přírodu. Vystavený soubor je vzpomínkou na cestování po Slovinsku. I zdánlivě romantické motivy jsou ovlivněny událostmi nedávné války.

Petra Šrámková představuje květinová zátiší a další obrazy rostlin. Její uklidňující motivy jsou v kontrastu a jedné místnosti s dramaty Václava Trajera. Jeho tvorba připomíná galeristce Mirele Zukal obrazy Hieronyma Bosche a proto ho považuje za svého favorita. Asambláže jsou inspirovány krvavými dějinami inkvizice a také další výjevy se váží k temným historickým událostem.

Jan Hachran vytváří sítotisky na zlatou fólii a cílem je dosud nedokončený cyklus padesáti sedmi grafik Historia Symbolica. Snaží se působit estetikou, symbolikou a příběhem. Připravuje vydání ilustrované knihy Slované v obrazech a poezii. Společně s básníkem Jakubem Křovinou vytváří vlastní styl magický ornamentalismus. Jeho umělecké aktivity jsou volnočasové, protože se připravuje na profesi lékaře. Pochází z Ústí nad Labem a studuje v Praze.

Vernisáž doplnil autorský přednes básní Jakuba Křeliny a interpretace sbírky Monology Milana Kundery v podání herečky Hany Draxlerové.


Video z vernisáže 6. června 2018