Monitor místo oltáře. Generaci postinternetu představuje Altán Klamovka

O navracení virtuální prostoru do reálného se pokouší Jana Bernartová instalací Výchozí nastavení. Má jako ústřední motiv modrou barvu typickou pro pozadí na monitorech. Současně má vyburcovat, protože uživatelé počítačů jsou zvyklí, že modré okno se objevuje při problému fungování přístroje. V neposlední řadě je ultramarin barvou nebe i propisovací tužky.

Instalace je unikátní a řešená na míru nestandartnímu prostoru altánu. Ve výklenku, který je ústředním prvkem místnosti, se nachází počítačový monitor na soklu. Za jiných okolností by tu mohla být busta nebo třeba socha svatého.

Pojem doba postinternetová se začíná používat pro generaci lidí, kteří se do digitálních technologií narodili a začali s nimi pracovat v raném dětství. Už neznají dobu analogovou a často nemají cit pro odlišení virtuálního světa od skutečného. Internet je pro ně klíčovější, než pro starší uživatele světa. Mladí lidé se i ve svých studijních pracích snaží s tímto fenoménem vyrovnat.

Kurátorka Lenka Sýkorová je současně vysokoškolská pedagožka a uvádí příklad z fakulty užitého designu v Ústí nad Labem. Jeden student svoji výstavní kóji pro přípravu diplomové práce nasnímal jako panoramatickou fotografii a vložil ji do aplikace street view. V přímém srovnání pak poukázal na chyby, které digitální podoba na rozdíl od skutečnosti nese.

Realitou našeho světa je, že altán byl na Klamovce vystavěn u přilehlého vodního pramene, po kterém již není ani památky. A pro vodu si na internetu nedojdeme.

jana bernartova

Jana Bernartová se narodila v roce 1983 v Liberci. Vystudovala vizuální komunikaci na Technické univerzitě v Liberci, fakultu výtvarných umění v Brně a doktorský program v oboru supermédia na pražském UMPRUM.

Od roku 2007 měla deset samostatných a řadu skupinových výstav.

Výstava v Altánu Klamovka potrvá do 17. června 2017, kdy zde na závěr proběhne mezi 14 a 16 hodinou komentovaná prohlídka a také výtvarná dílna pro děti.