Luxusní výběr surrealistických koláží uvádí Galerie Smečky

Galerie Smečky zahájila výstavu Surrealismus a koláž, která představí díla předních českých surrealistů i kolekci jejich francouzských kolegů. Otevřena bude od 31. května do 8. července 2017.

Kurátorka výstavy Marie Bergmanová říká, že technika koláže umožňuje překvapivé spojování světů, témat, motivů a detailů a tím výborně naplňuje surrealistickou myšlenku. Ironizování zavedených hodnot, prolínání všedního a svátečního nebo svobodné zobrazování erotických motivů je charakteristické pro tuto tvorbu.

Zařazeni jsou jak typičtí autoři jako Jindřich Štyrský, Toyen či Karel Taige, ale také umělci, kteří se surrealismem zabývali pouze dočasně jako Karel Valtr nebo František Hudeček. Libor Fára zastupuje etapu směru po druhé světové válce. Zapůjčena je také kolekce ikonických francouzských surrealistů ze začátku třicátých let. Jeden z nich, André Breton, je přitom považován za samotného zakladatele surrealismu. Suterén galerie zakončuje výstavu ukázkou využití koláže na obálkách dobových knih a to zejména od Vítěslava Nezvala.

Sbírka Pražské plynárenské obsahuje na pět set koláží, z nichž byla pro výstavu použita pouze přísně vybraná část. Další díla zapůjčilo osm různých galerií z celé ČR. “Při střídmém výběru, ale ve velmi luxusních ukázkách můžeme vidět esenci dobových poloh i s náznakem dalšího vývoje,” říká Marie Bergmanová.

Na vernisáži předvedl docent Miloš Černý z Mezinárodní konzervatoře Praha zvláštní hudební nástroj teremin. Ten spadá dobou vzniku zhruba do období vystavovaných děl. Bohuslav Martinů dokonce pro tento nástroj napsal koncert. Jde zřejmě o jediný hudební nástroj, kterého se hráč během produkce vůbec nedotýká. Krabička se dvěma anténami se ovládá pohybem rukou a tím mění elektrické kmity.

Galerie Smečky se profiluje především jako vystavovatel české koláže. Vznikla v roce 2005 z rozhodnutí společnosti Pražská plynárenská a spravuje ji Nadační fond Galerie Smečky. Za dobu působení zde byla uspořádána padesátka výstavních projektů.