V nabídce jsou dva prototypy dokonalého mozku. Jeden je flexibilní zaměstnanec a druhý je výrazný kreativec. Dokonalost pak můžete ještě povýšit zakoupením zlatého čipu s funkcemi jako I am the boss či Working heroes. Pokud i vy chcete v současném světě uspět, určitě se nezapomeňte zastavit u výstavního prostoru Nika v podchodu metra na Palackého náměstí. Výstava uMind autorky Kristýny Strejcové a kurátorky Nikol Vlčkové tu potrvá od 20. 2. do 16. 3. 2019.

IMG 20190220 180551

Autorka a studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové upozorňuje svým dílem na syndrom vyhoření, který postihuje přespříliš zaměstnané osoby, které však jejich práce neuspokojuje. Název výstavy evokuje pojem univerzální či uniformní mysl, která nevybočuje ze stereotypů ekonomického systému. Vybočující mysl je pak možné řešit nejrůznějšími prostředky.

“V tématu je přítomná určitá manipulace člověkem pomocí různých medikamentů i léčebných procesů. Nechtěli jsme do instalace vkládat emoci. Jde o vážně míněný návrh, přesně tak, jak s tím pracují velké farmaceutické firmy. Představujeme produkt, který byste si mohli nechat implantovat do mozku a tím získáte vlastnosti požadované současnou společností a korporacemi. Je to zejména flexibilita, komunikativnost, schopnost pracovat samostatně i v týmu. Výstava má záměrně působit jako výloha reklamních produktů,” popisuje kurátorka Nikol Vlčková.

Podle autorky Kristýny Strejcové by si měl divák rozhodnout, jak na něho taková možnost působí. Ve svých projektech pracuje s určitou umělostí, která nahrazuje přirozenost a zajímá se oblast psychiky. V jednom projektu točila ve lví kleci s kameramanem, který zastupoval lva a zaznamenával reakci lidí. Nebo fotografovala umělé květiny v detailních záběrech. “Lidé se nechtějí starat o živé květiny a možná jim i vyhovuje impotence umělých rostlin. Chtěla bych, aby lidé mohli přijít se svými chybami a se svou nedokonalostí. Aby společnost byla otevřenější vůči těm, kdo nemají dobré výchozí podmínky a jsou znevýhodnění. Když budou lidé laskavější k sobě, projeví se to i na jejich okolí,” vysvětluje Kristýna Strejcová.