New York sám o sobě je vysněnou destinací mnoha lidí a návštěva Metropolitního muzea umění je povinnou zastávkou pro každého milovníka umění. Nahlédněme společně do historie muzea, jeho sbírkových fondů a zajímavostí spojených s jeho aktivitami.

Metropolitní muzeum umění, známé pod zkratkou The Met, bylo založeno již v roce 1870 a dnes je největším muzeem ve Spojených státech amerických. Jeho impozantní sbírky dokumentují vývoj lidské kultury a umění na všech kontinentech po dobu více než pěti tisíc let. Hlavní budova na Páté avenue při východním okraji Central Parku schraňuje více než dva miliony exponátů. Vedle hlavní budovy má muzeum dvě pobočky: The Cloisters na severním konci Manhattanu se sbírkou evropského středověkého umění a Met Breuer na Madison Avenue, kde se nachází sbírka moderního evropského a amerického umění. Muzeum ročně navštíví přes 6 milionů lidí.

01met Obr. 1.  Metropolitní muzeum umění, hlavní budova, Pátá avenue, New York
Obr. 2.  Metropolitní muzeum umění, The Cloisters, Fort Tryon Park, New York

Vedle tradičních uměleckých oborů, jako je kresba, malba, socha či fotografie, muzeum prezentuje rovněž rozsáhlé specializované sbírky z oblasti užitého umění, zahrnující například hudební nástroje, kostýmy, oděvní doplňky, šperky či zbraně a brnění. Zorientovat se v početných sbírkách obrovské hlavní budovy není při první návštěvě vůbec jednoduché. Muzeum proto nabízí možnost rezervovat si komentovanou prohlídku Museum Highlights, při níž školení dobrovolníci provedou návštěvníka během jedné hodiny nejzajímavějšími exponáty hlavních kolekcí.

Milovníci šperků naleznou v Metropolitním muzeu mnohé vzácné kousky, jako například zlatou brož z Francké říše, náramek z halštatské doby, pár zlatých řeckých náramků z doby 200 let př. n. l. nebo kolekci etruských šperků z 5. století př. n. l. Vedle prezentace svých stálých sbírek muzeum pořádá početné tematické výstavy. Například nedávná výstava Jewelry for America, věnovaná třem stoletím historie šperků v Americe, představila v pěti chronologických sekcích styly, techniky a použité materiály, specifické pro výrobu šperků v daném období.

Zajímavosti o Metropolitním muzeu umění

První exponát
Prvním exponátem, který muzeum získalo, byl římský mramorový sarkofág, objevený v roce 1863 v Turecku. Sarkofág je zajímavým příkladem římského pohřebního umění. Přední část a strany jsou zdobeny girlandami z dubových listů, které drží dva okřídlení bohové, vyobrazené hlavy Medúzy symbolizují ochranu.

Nejstarší klavír
V muzeu najdete i řadu hudebních nástrojů, mezi nimi je i nejstarší klavír na světě. Pochází z roku 1720 z dílny Itala Bartolomea Cristoforiho, který je považován za vynálezce klavíru.

Největší a nejmenší artefakt
Největším exponátem v kolekci The Met je egyptský koberec ze 16. století o rozměrech 8,97 x 2,39 metrů, specifický svým propracovaným tkaním. Nejmenším artefaktem je hranol ze starověké Mezopotámie o velikosti 2,8 cm, zobrazující lovecký motiv. Byl používán jako razítko k tvorbě obrazců do hlíny.

Vlastní florista
Hlavní sál se pyšní pěti nádhernými květinovými aranžemi, které každý týden obměňuje dánský florista Remco van Vliet. Tyto květinové skvosty mají výšku až 3 metry.

Zánik kovové vstupenky
Dlouhou dobu sloužil jako vstupenka do The Met malý kovový odznak, který si návštěvníci připevňovali na límec či rukáv oděvu. Odznak, vyráběný v 16 různých barvách s ikonickým logem "M", byl oblíbeným památkovým suvenýrem návštěvníků. Muzeum objednávalo čtyřikrát ročně 1,6 milionu odznaků s cenou 3 centy za kus. V roce 2013 se muselo z ekonomických důvodů vrátit ke klasickým papírovým vstupenkám, které využívá k propagaci nových výstav nebo sponzorů.