Červené vánoční příměří Jana Kováříka v Benešově

Jasně červená socha ze sklolaminátu s názvem OF-02 vzbudila v předvánoční nervozitě pozdvižení ve středočeském Benešově. Červená barva může znamenat hněv, agresivitu či bezprostřední nebezpečí. Tvar díla zase evokuje varovně vztyčený prst. Jistě by se daly hledat i odlišné významy, nicméně takto zřejmě zapůsobily na vedení města.

Ve středu 19. prosince 2018 se na profilu sochaře Jana Kováříka objevila zneklidňující informace, že město chce zakázat probíhající dočasnou instalaci před Muzeem umění a designu v Benešově. Vypovědělo by tak umělci smlouvu, která počítá s půlroční expozicí do 15. dubna 2019. Muzeum umění a designu Benešov, které o výpůjčku prostoru požádalo a je příspěvkovou organizací města, by se zřejmě požadavku přizpůsobilo.

Mezi důvody pro odstranění sochy se spekulovalo o nevraživosti mezi dvěma politickými tábory. Současný starosta Jaroslav Hlavnička byl totiž sesazen v předchozím volebním období. To dodalo předpokládaný motiv msty vůči všem realizacím předposledního starosty Hostka. “Umění ve veřejném prostoru u nás nemá zrovna na růžích ustláno, ale v Benešově, tam je to jiné, tam mu stelou přímo na trní…” uvedl v reakci na zamýšlené rozhodnutí městské rady Jan Kovářík.

Dnes se však ukázalo, že vedení města již na odstranění sochy netrvá. Svou roli zřejmě sehrálo obeznámení radních s významem sochařova díla, který je zastoupen také ve sbírkách Národní galerie. Přímo vystavená socha byla součástí festivalu Sculptur Line, na kterém se chce město účastnit. “Vychází z poznání biomorfních tvarů, které se jakoby rodí z hemžícího se mikrovesmíru Petriho misky. Nic není nemožné a vše je zdánlivě povoleno, ale stále v přísných mezích klasického sochařství a zákonitostí vnitřní stavby, formy a proporcí,” uvádí se v oficiálním textu festivalu k soše OF-02.

Starosta Hlavnička nakonec vydal oficiálně omluvu, v níž uvádí: “úmyslem nebylo cenzurovat a už vůbec se nějakým způsobem dotknout díla pana Jana Kovaříka.” Současně vyjádřil výhradu, že v původním návrhu bylo uvedeno, že vizualizace sochy v prostoru je pouze orientační a o tuto sochu nepůjde. Pokud však ředitelka muzea přijme plnou zodpovědnost za instalaci, její odstranění již požadovat nebude. Prozatimní ředitelka Lenka Škvorová k tomu řekla, že program krátkodobých instalací je posvěcen desetičlennou uměleckou radou odborníků.