jan safranek 150px4Od 6. dubna do 28. května 2017 je přístupná výstava Barevný svět lidí malíře Jana Šafránka ve výstavních sálech Obecního domu. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin.Vstupné činí 130 korun, snížené je za 65 a rodinné za 270.

http://www.obecnidum.cz/cz/jan-safranek-barevny-svet-lidi-1404048179.html

 

 

Od 6. dubna do 28. května 2017 je přístupná výstava Barevný svět lidí malíře Jana Šafránka ve výstavních sálech Obecního domu.
Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Vstupné činí 130 korun, snížené je za 65 a rodinné za 270.
http://www.obecnidum.cz/cz/jan-safranek-barevny-svet-lidi-1404048179.html

Na výstavu v Obecním domě bude pod stejným názvem navazovat výstava dalších děl Jana Šafránka v galerii Gema v Máchově ulici na Vinohradech. Ta zahájí 21. dubna.Ve dvou sálech je 77 olejových obrazů a v samostatném kabinetě 36 kreseb a skicáků. Zvláštní exponát je pak hned v úvodu výstavy v prostoru Holarovy síně a tím je rozměrné dílo Oltář milénia - Zahradní slavnost z roku 2002. Tvorba zahrnuje období od roku 1968 až po současnost. K mání je barevný katalog ve třech jazycích o rozsahu 136 stran za 800 korun. 
Ten je společný pro obě výstavy. Grafiku připravil Jan Zachariáš z ateliéru Půda.

Život na román

“Každý malíř maluje vlastní životopis
a to platí dokonale u Jana Šafránka,” 
říká kurátor výstavy Richard Drury, který působí v Galerii Středočeského kraje.

 
Jan Safranek 

Autor pozoruje život v konkrétní rovině, místy se objevuje uzavřený svět normalizačního bezčasí sedmdesátých let. Šafránek tehdy patřil k uskupení neoficiální scény a podepsal Chartu 77. Poté musel zvolit emigraci a přijal za domov Vídeň, kde sleduje pouliční slavnosti a umělce a promítá je do své tvorby. V roce 1981 přesídlí do australského Sydney a tam vzniká svědectví o lidské univerzalitě. Dále cestuje po světě, ale jeho postoje jsou konstantní, nepodléhá aktuální módě. Využívá figurální realismus a promyšlené kompozice se podobají divadelnímu pódiu. Využívá znalosti dějin umění a stojí stranou uměleckých závodů. Často zachycuje přímý lidský dialog a navazuje na linii humanistických hodnot. Od Sametové revoluce žije střídavě v Praze ve Vídni.

 
Web autora: www.jansafranek.com