Chihuly – Libenský – Brychtová 

Chihuly – Libenský – Brychtová
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
1. červen 2018 - 24. září 2018

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

Autoři výstavy: Chihuly Studio, Jaroslav Róna
Architektonické řešení: Chihuly Studio, MgA. Lucie Rónová

https://www.dox.cz/cs/vystavy/chihuly-libensky-brychtova


„Nepřestávají mě udivovat jako umělci a učitelé, jako osobnosti i jako pár. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová sdíleli své znalosti a schopnosti se skláři z celého světa. Pomohli tak vytvořit mezinárodní komunitu sklářů a stali se legendami své vlastní doby.” 

Dale Chihuly

„Spolu se svými přáteli, Dale – jeden ze zakladatelů – vytvořil školu v Pilchucku, která oslovuje studenty a skláře z celého světa. Prostředí, které  zde vytvořil, je poctou vzdělání, poctou sklářskému umění v Americe i ve světě.” 
Stanislav Libenský
V roce 1968 se mladý americký student sklářského umění zastavil před domem v Železném brodě a zavolal: “Bydlí tady Libenských?” 

O rok dříve ho na výstavě Expo 67 v Montrealu zaujaly monumentální skleněné plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové a mladý Dale Chihuly se rozhodl oba umělce navštívit v tehdejším komunistickém Československu. 

Tento zásadní okamžik byl počátkem dlouhodobého osobního a uměleckého vztahu tří legend soudobého sklářského umění. 

Dosud největší společná výstava Stanislava Libenského, Jaroslavy Brychtové a Dalea Chihulyho v České republice představí jejich díla – práce ze skla, kresby, malby a také fotografie a korespondenci z jejich osobních archivů. 

Výstava, kterou pořádá Centrum DOX ve spolupráci s Chihuly Studio a rodinou Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, je nejen poctou dílu těchto tří významných umělců, ale poodhalí i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a osobního přátelství, které se mezi nimi zrodilo v počátcích období normalizace a přetrvalo neuvěřitelných padesát let.

 

DOX - Centrum současného umění