Vzducholoď Gulliver 

Vzducholoď Gulliver
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
11. prosinec 2016 - 30. červen 2019

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

Výstava přibližuje myšlenkovou koncepci vzniku vzducholodi, její inspirační zdroje, technické řešení a proces výstavby.

 

Vznik unikátní architektonické intervence ve tvaru vzducholodi byl inspirován myšlenkou vytvořit nad moderní industriální budovou Centra DOX jakousinekorespondující strukturu organického tvaru, který by byl v kontrastu s existující architekturou DOXu.

 

V roce 2013 oslovil ředitel Centra DOX Leoš Válka mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, držitele Ceny za přínos architektuře v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2014 (Global Prize for Sustainable Architecture, 2014). Více než dva roky pak společně s odborníky na dřevěné stavby a ocel pracovali na návrhu 42 metrů dlouhé a 10 metrů široké konstrukce inspirované tvary obřích vzducholodí, které začaly křižovat oblohu na počátku 20. století. 

DOX - Centrum současného umění