Architektura paměti? Socialistická výstavba a vzpomínání 

Architektura paměti? Socialistická výstavba a vzpomínání
DOX, Poupětova 1, Praha 7 
31. srpen 2017 - 31. srpen 2017

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

V poslední době se často diskutuje o stavbách spojených s minulým režimem. Co dnes tyto objekty pro společnost znamenají? Máme je chránit? Jak dnes vzpomínáme prostřednictvím architektury a veřejného prostoru? Lze návštěvu obchodního domu Prior využít pro výuku dějepisu?

Hosté:

Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Petr Klíma (Pěstuj prostor, z. s.)
Barbora Vacková (Ústav populačních studií FSS a Katedra občanské výchovy PedF MU)
Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů)

Diskuze je otevřená veřejnosti a je doprovodným programem letní školy pro učitele „Paměť, město, krajina. Prostor ve výuce o minulosti“, kterou pořádají Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX.
https://letniskola.dejepis21.cz/

DOX