Jan Salomonsz de Bray − Svatá Helena 

Jan Salomonsz de Bray − Svatá Helena
Národní galerie v Praze - Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1 - Hradčany 
12. září 2017 - 1. duben 2018

Praha 1, Národní galerie Praha - Šternberský palác

Obraz sv. Heleny Národní galerie zakoupila v roce 2015 z pražské aukční síně,  kam se dostal ze soukromého majetku ve Španělsku. Autorem díla je významný malíř historických scén a portrétů Jan Salomonsz de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amsterdam), syn malíře Salomona de Braye. Jeho život je nejvíce spjat s městem Haarlem, kde byl několikrát zvolen do vedení cechu sv. Lukáše. Malba, která zachycuje klečící sv. Helenu oděnou do hermelínového pláště a s korunou na hlavě, pochází nejpravděpodobněji z malířovy počáteční fáze ohraničené léty 1650–1660. V tomto období dílo de Braye do značné míry podléhalo vlivu tvorby jeho otce, postupně však krystalizovalo do osobitějšího vyjádření, jež se tříbilo také na základě impulsů získaných z malby Pietera de Grebbera a Pietera Soutmana.

Svatá Helena byla matkou prvního křesťanského panovníka císaře Konstantina Velikého a spolu s ním zakládala křesťanské kostely po říši římské. Během své poutě do Sýrie a Palestiny podle legendy nalezla kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Tento kříž se tak stal jejím hlavním atributem.

Kurátor: Andrea Steckerová

 

Národní galerie v Praze - Šternberský palác