Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět 

Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět
Pražský hrad - Jízdárna pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 
20. prosinec 2020 - 31. květen 2021

Praha 1, Pražský hrad — Jízdárna Pražského hradu

U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (1670–2020) připravily Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu spolu s Moravským zemským muzeem reprezentativní výstavu „Comenius 1592– 1670 Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět“, která se uskuteční v Jízdárně Pražského hradu.

Přehlídka představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu budou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé.

Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz a vnímání v průběhu uplynulých století. Výstava představuje propojení tradičních témat s novými badatelskými perspektivami. Vedle literární a výtvarné linie, tvořící přirozené dominanty přehlídky, je věnován přiměřený prostor uměleckému řemeslu, militariím, sfragistice, numizmatice, kartografii.

Expozici doplní tištěný katalog, audiovizuální intervence, jakož i bohatý doprovodný program pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na mládež a hravé dospělé, kteří mohou navštívit ateliér, v němž bude připraven program „V síti Pansofie“. Dobrodružnou, napínavou, a především zajímavou formou se pomocí indicií, původních zdrojových dokumentů, a především knih stanou návštěvníci – badatelé spoluautory nového uspořádání světa a jeho poznání, které vychází nejen z Komenského díla.

Pražský hrad - Jízdárna pražského hradu