Tady a teď!  

Tady a teď!
Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno 
16. únor 2021 - 11. červenec 2021

Brno, Dům umění města Brna

AVA kolektiv, Štěpán Brož, Marie Butula Cichá, ČILY, Tereza Damcová, Polina Davydenko, Pavel Dvořák, DUMB, Patricie Fexová, Markéta Filipová, Marta Fišerová, Nina Fránková, Global Genocide inc., Martin Helán, Tomáš Hlavenka, Ondřej Horák, Vendula Chalánková, In Saček Veritas, INSTITUT INSTITUT, Eva Jaroňová, Šimon Kadlčák, Jan Karpíšek, Václav Kočí, Klaudia Korbelič, Maud Kotasová, Ondřej Kotrč, Petr Kovář, Petr Kunčík, Helena Lukášová, Barbora Lungová, Max Lysáček, Pavel Matyska, Johana Merta, David Možný, Roman A. Muselík, Petr Nápravník, Kryštof Netolický, Vilém Duha, Samuel Paučo, Tomáš Pavlacký, Natálie Perkof, Karin Písaříková, Tomáš Plachký, Pavel Pražák, Přemysl Procházka, Tomáš Prokop, Tomáš Ronovský, Martin Skalický, Hynek Skoták + Tereza Holá, Jiří Staněk, Jiří Suchánek, Hana Svobodová, Jana Švecová, Jakub Tajovský, Šárka Telecká, Timo, Veronika Vlková

Skupinová výstava s názvem Tady a teď! uspořádaná při příležitosti 110. výročí založení Domu umění obrací pozornost k místní umělecké komunitě a poskytuje jí možnost společné prezentace, setkání a sdílení na půdě městské instituce, v prostorách celého Domu umění včetně exteriéru a běžně nepřístupných nevýstavních prostor. Výchozím podnětem pro uspořádání výstavy byla potřeba navázat komunikaci a zmapovat současnou uměleckou scénu Brna, se zaměřením na aktuální situaci a současnou tvorbu autorů mladší a střední generace. Co právě teď dělají umělci/umělkyně, kteří před pěti, deseti a více lety vystudovali školu, nebo jsou čerstvými absolventy a pokračují v tvorbě často ve skrytu svých ateliérů? Jaká je jejich motivace, čím se zabývají, na čem pracují? Spíše než přesným obrazem umělecké scény Brna je výstava zachycením proměnlivého momentu toho, co se odehrává právě teď, bez nároků na dlouhodobou platnost a neměnnost. V tomto smyslu se výstava stává sdíleným polem, událostí performativního charakteru ve smyslu přátelských setkání a vzájemné komunikace, které jsou vzhledem k současné epidemické situaci v ohrožení. Zaměření pozornosti dovnitř, na místní kulturu má poskytnout podporu a zviditelnění autorům, kteří tvoří jádro současného živého uměleckého prostoru Brna a utvářejí jeho podobu.

K účasti na výstavě bylo přizváno padesát sedm umělců/umělkyň a uměleckých skupin pracujících s nejrůznějšími médii od malby, kresby, sochy k instalacím a audiovizuálním dílům. Až na výjimky byli k účasti osloveni umělci, jejichž tvorba vzniká vedle civilního povolání, bez zázemí v pracovním prostředí uměleckých škol. Výstava si neklade nároky na úplnost, ale staví na otevřeném principu zahrnujícím širokou škálu autorů, které kurátorky v průběhu jednoho roku navštěvovaly, a na síť kontaktů a doporučení, která se organicky rozrůstala. Právě moment osobních setkání a množství času vyčleněného na návštěvy ateliérů tvoří nedílnou součást výstavy, ve které se společně strávený čas, pozornost a péče staly důležitou kvalitou. Jsou výzvou k pospolitosti, ke sdílení jako hodnotě, která nabývá na důležitosti, a staví ji nad potřebu hodnotit, třídit a hierarchizovat.

Radikální řešení představuje prostorová koncepce výstavy, která využívá veškeré hmotné vybavení dílny Domu umění, včetně nábytku, nářadí, panelů, rámů, skel a dalších k vytvoření instalačního rámce výstavy. Recyklace materiálu, který je k dispozici, bez nutnosti vyrábět nebo nakupovat nové instalační prvky odpovídá současné tendenci v umění snižovat náklady a ekologickou zátěž životního prostředí. Veřejnost má možnost navštívit běžně nepřístupné zázemí Domu umění a sledovat proměnu běžně ustáleného rozdělení prostor na výstavní a nevýstavní. Uspořádání výstavy odkazuje charakterem vystavených děl, ale i instalačních prvků k pracovnímu prostředí dílen, ateliérů a hal, ve kterých se něco utváří a vzniká. Vystavené práce se vizuálními i ideovými prvky propojují s dílenským vybavením do soudržného celku, který utváří sjednocující rámec pro rozmanité podoby uměleckých děl.

Kurátor: Jana Písaříková, Marika Svobodová

Spolupráce na prostorovém řešení: Radek Čák, Romana Horáková

Dům umění města Brna