Jubilanti Hollaru 2021 

Jubilanti Hollaru 2021
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 
7. leden 2021 - 23. květen 2021

Praha 1, Galerie Hollar

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

Výstavní projekt Jubilanti Hollaru je jedním z tradičních projektů Galerie Hollar dbající na svou historii a funkci spolku. Výstava je každoroční prezentací umělců-grafiků, kteří v daném roce slaví kulaté či půlkulaté životní jubileum. Výstava tak poskytuje širokou škálu grafických přístupů (zcela tradiční uchopení grafického média i experimentování a novátorské přístupy), technik i témat. Výstava je jedním ze dvou výstavních projektů Galerie Hollar v r. 2020, která udržuje tradiční spolkový život sdružení, zprostředkovává setkání autorů i jejich zcela rozdílných tvůrčích přístupů a rozšiřuje tak povědomí o aktuální tvorbě kolegů grafiků.

Kurátorka: Jana Šindelová

Virtuální výstava s možností vyhledávání autorů

Galerie Hollar