Jan Švankmajer: Všechnu moc imaginaci! 

Jan Švankmajer: Všechnu moc imaginaci!
Artinbox Gallery, Perlová 3, Dům v Kisně, Praha 1 
16. prosinec 2020 - 27. květen 2021

Praha 1, Artinbox Gallery

„Stále zaměňuj sen za realitu a naopak. Neexistují žádné logické přechody. Mezi snem a realitou je jen jeden nepatrný fyzický úkon: zvednutí nebo zavření víček. U denního snění pak odpadá i ten.“ Jan Švankmajer

Jan Švankmajer je autorem renesančně, zeširoka plodným. Na každý jeho počin se čeká s napětím, ať už se jedná o film, výstavu grafik, soch, objektů, či koláží. Výstavou si připomínáme 10. výročí vzniku Artinbox Gallery. Historicky první výstavou v galerii byla výstava fotokoláží Jana Švankmajera Přežít svůj život zahájena 30. 11. 2010. Letošní výstava představí jak nejnovější práce slavného výtvarníka inspirované aktuálním děním ve společnosti, tak starší, dobře známá díla ze straších cyklů: kresby, grafiky, koláže, objekty...

Artinbox Gallery