Jiří Hroník: Comtesse 

Jiří Hroník: Comtesse
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 
20. květen 2021 - 25. červen 2021

Praha 1, Ateliér Josefa Sudka

V novém projektu Comtesse se projevuje Hroníkův zájem o otázku vztahu člověka k přírodnímu prostředí a modernistické touze prostředí ovládat

– kde je hranice mezi přijetím krásy a ošklivosti ve své přirozené podobě a mezi touhou upravovat své okolí k obrazu stylizovanému, manipulovanému a zmrtvělému?

Jiří Hroník se dříve prezentoval v Galerii Fotograf zejména krajinami a portréty, v galerii Berlínský model nechal vyznít svůj vztah k industriálním atributům současné společnosti. Pro Ateliér Josefa Sudka připravil nový projekt s názvem „Komtesa“. Místo samotné autora inspirovalo k práci s intimitou a hledání trajektorie vztahů k přírodě a s ní úzce provázané problematice ornamentu. Instalace „Komtesa“ sestává z monumentálního objektu, připomínajícího zdivočelý věšák od firmy Thonet, vyrobený na zakázku z kovu a barveného proutí. Tento objekt, sám o sobě socha, zápasí s přírodním a člověkem vyrobeným materiálem, evokuje návštěvu pralesních zákoutí, ať už ze Sudkova Mionší, anebo vyrůstajícího z močálu kdesi v tropech. Estetika přírodních tvarů verzus elegance objektu pro lidské příbytky, která musí být vždy trochu chladná, je jedním z motivů, které Hroníka zajímají. Stojan nese rozměrnou zšeřelou fotografii živočicha, symbolizujícího stejně tak neřest jako odkaz k atributu zámožnosti známý z vlámského malířství. Další části instalace patří fotografiím přírodnin, na pomezí abstrakce a precizní dokumentace, a snění o tom, co jsme ochotni považovat za přitažlivé, a zároveň odpudivé svou necudností. Dokonalá krajka na lemu sukně odkazuje k vysoké kultuře zpracování materiálů a jistému společenskému statutu, je-li však na ní rozpoznatelné sebemenší potřísnění, význam se začne radikálně posouvat.

Kurátor výstavy David Korecký

Ateliér Josefa Sudka