Běla Kolářová z cyklu Minigalerie 

Běla Kolářová z cyklu Minigalerie
SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7, Litoměřice 
10. prosinec 2020 - 18. duben 2021

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Autorský tým: Tomáš Winter a studenti semináře Katedry dějin umění FF UP v Olomouci

Kurátorka za SGVU: Alena Beránková

Výstava představí v rámci cyklu Minigalerie soubor osmi prací Běly Kolářové (1923–2010) z majetku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Díla vznikla v šedesátých letech, v nejsilnějším tvůrčím období autorky. Při jejich vzniku využila řadu experimentálních a originálních technik, které sama vynalezla. Vedle specificky pojatých fotografií, majících jedinečné postavení nejen v rámci českého, ale i světového umění, vytvářela koláže a asambláže. Autoři výstavy budou díla Kolářové interpretovat v širších souvislostech dobového umění.

Výstava vzniká v rámci semináře Výstava jako médium moderního umění, vedeného Tomáše Winterem na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích