Peter Oriešek, Kryštof Hošek: Soma Sema 

Peter Oriešek, Kryštof Hošek: Soma Sema
Museum Kampa — Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 
20. říjen 2020 - 30. květen 2021

Praha 1, Museum Kampa

Museum Kampa představuje neobvyklou dvojitou výstavu výrazných sochařských jedinců, které oddělují celé generace. Mladší ze dvou vystavujících autorů, Kryštof Hošek, však měl s Orieškovou tvorbou blízký vztah během své předchozí kariéry, a to zejména kvůli dlouhodobým rodinným vazbám, a tuto souvislost můžeme poznat v mnoha Hoškových realizacích.
Oba autoři pracují především s figurou nebo jejími fragmenty. Výchozím bodem většiny jejich děl je hyperrealistický tvůrčí přístup. V práci obou autorů je významný silný obsah, tj. Socha koncipovaná jako artefakt, jehož prostřednictvím je možné vyprávět příběhy nebo projevovat jasný postoj. A možná ještě jedna věc oba autory doprovází a doprovází - patří mezi tvůrce, jejichž práce evokuje protichůdné postoje a emoce, od absolutního přijetí až po reakce odmítnutí.
Malíř a sochař Peter Oriešek (1941–2015) byl fenomenálním sochařem, který od poloviny šedesátých let spolurozhodoval o podobě figurace v Československu a České republice. Rychle objevil svou vlastní morfologii kombinující prvky surrealismu, pop-artu, nové figurace nebo hyperrealismu, postavené také na napjaté expresivitě se silným existenciálním podtextem. Výstava v prostoru Konírny zprostředkovává dosud neznámá díla ateliéru, zejména voskové modely, které ukazují fascinující svět Orieška plný neskutečných, podivných, hybridních bytostí, krutosti, násilí, vášně, lásky - tedy všeho, co tvoří skutečný lidský svět. Několik kreseb také ukazuje Orieška jako vynikajícího umělce schopného pozoruhodných obrazových zkratek.
Sochař Kryštof Hošek (* 1984) představuje na nádvoří a na nábřeží muzea výběr ze současných děl. Zmínili jsme podobné výchozí body s Orieškem - k surrealismu, pop-artu a osobní mytologii můžeme přidat hlavně silný důraz na aktuální politické nebo společenské dění. Jeho díla, jako je portrét Miloše Zemana vrhajícího se (nebo mizejícího) do kašovité hmoty z roku 2013 nebo Vítězství vystavené v muzeu Kampa, vedou diváka k přehodnocení již zavedených symbolů a jejich významů.

kurátor: Ivan Neuman

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových